Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowani na mianowanych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowani na mianowanych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2015

1.jpgSiedmiu nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało w dniach 4-5 sierpnia br. egzamin na nauczyciela mianowanego.

W dniu 25 sierpnia br.  akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół: Renaty Faluty Kaszubowskiej z gimnazjum i Benedykta Mrozińskiego ze szkoły podstawowej.

Akty odebrali i publicznie ślubowanie złożyli

- Malwina Sikora - nauczyciel języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

- Ewa Nowak- nauczyciel geografii i rewalidacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

- Dawid Niczypor- nauczyciel języka polskiego i oligofrenopedagogiki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła

- Marzanna Siergiej- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Mariola Orzechowska- nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Agnieszka Rudnicka nauczyciel języka angielskiego i historii w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Ilona Plewa- nauczyciel edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Podkreślał, że pomimo awansów zawodowych nauczyciele nie spoczywają na laurach tylko dalej się doskonalą.

Dyrektorzy szkół wymieniali przykłady jak już na trwałe ich nauczyciele wpisali się w życie szkoły. W gimnazjum pan Dawid prowadzi samodzielnie doradztwo zawodowe, pani Ewa organizuje noc w gimnazjum i nawiązuje wymiany z innymi szkołami, a p Malwina jest m.in. inicjatorką akcji pomocy dzieciom w Afryce. 

W kowalewskiej podstawówce pani Marzanna od kilku lat prowadzi gminny konkurs Moja Mała Ojczyzna, pani Agnieszka prowadzi Izbę Pamięci, pani Ilona reaktywowała harcerstwo, a dzięki pani Marioli uczniowie zaczęli zdobywać sukcesy plastyczne.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!