Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowani na mianowanych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowani na mianowanych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.08.2015

1.jpgSiedmiu nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało w dniach 4-5 sierpnia br. egzamin na nauczyciela mianowanego.

W dniu 25 sierpnia br.  akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół: Renaty Faluty Kaszubowskiej z gimnazjum i Benedykta Mrozińskiego ze szkoły podstawowej.

Akty odebrali i publicznie ślubowanie złożyli

- Malwina Sikora - nauczyciel języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

- Ewa Nowak- nauczyciel geografii i rewalidacji w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

- Dawid Niczypor- nauczyciel języka polskiego i oligofrenopedagogiki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła

- Marzanna Siergiej- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Mariola Orzechowska- nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Agnieszka Rudnicka nauczyciel języka angielskiego i historii w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

- Ilona Plewa- nauczyciel edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Podkreślał, że pomimo awansów zawodowych nauczyciele nie spoczywają na laurach tylko dalej się doskonalą.

Dyrektorzy szkół wymieniali przykłady jak już na trwałe ich nauczyciele wpisali się w życie szkoły. W gimnazjum pan Dawid prowadzi samodzielnie doradztwo zawodowe, pani Ewa organizuje noc w gimnazjum i nawiązuje wymiany z innymi szkołami, a p Malwina jest m.in. inicjatorką akcji pomocy dzieciom w Afryce. 

W kowalewskiej podstawówce pani Marzanna od kilku lat prowadzi gminny konkurs Moja Mała Ojczyzna, pani Agnieszka prowadzi Izbę Pamięci, pani Ilona reaktywowała harcerstwo, a dzięki pani Marioli uczniowie zaczęli zdobywać sukcesy plastyczne.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!