Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowania za dożynki

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowania za dożynki Drukuj
Wpisał: Alina Waśko   
28.08.2015
3.jpgW dniu 22 sierpnia z inicjatywy mieszkańców Bielska, po siedmioletniej przerwie, odbyły się tradycyjne dożynki wiejskie. Uroczystości rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy i poświęcenia odnowionej kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W imieniu Bielszczan serdecznie dziękuję Ks. Markowi Wysockiemu za przybycie na naszą uroczystość i wspólną modlitwę.  Starostami  tegorocznych dożynek byli Państwo Karolina  i Wojciech Oleś, którzy będą również reprezentować nasze sołectwo na zbliżających się dożynkach wojewódzkich.

Nasi Starostowie prowadzą prężne i nowoczesne gospodarstwo rolne o powierzchni 240 ha. Pan Wojciech z wykształcenia jest technikiem rolnikiem, prowadzi gospodarstwo od 1995r. Pani Karolina z wykształcenia jest mgr ekonomii i prowadzi gospodarstwo wraz z mężem od 2003r. Specjalizują się w produkcji roślinnej. Uprawiają rzepak, pszenicę, buraki cukrowe i jęczmień. Świadczą również usługi rolnicze. Mają dwoje dzieci : Dawida i Magdalenę. Zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek wręczając bochen dożynkowego chleba na ręce Pana Burmistrza Andrzeja Grabowskiego wypowiedzieli następującą sentencję: „Przekazujemy chleb upieczony z tegorocznych zbiorów Gospodarzowi Gminy Kowalewo Pomorskie, aby dzielił go sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło przez kolejny rok".  Pan Burmistrz podziękował i wygłosił  przemówienie, w którym m.in. podziękował rolnikom za ich ciężką i wymagającą poświęcenia pracę.

Warto podkreślić, że dożynki to najpiękniejsza nasza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak  dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają nam, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Pragnęliśmy w tym dniu  wyrazić najwyższy szacunek i podziękować za całoroczny wysiłek wszystkim rolnikom.

 Podczas święta plonów przekazaliśmy   ważne informacje i podziękowania dotyczące sukcesów naszych mieszkańców w konkursie Piękna Gmina. Była to również odpowiednia chwila, aby docenić zaangażowanie licznych osób w odnowienie i utrzymanie miejsc kultu religijnego.  Wyraziliśmy szczególne uszanowanie Pani Barbarze Górnej, Pani Teresie Jagielskiej oraz Pani  Zofii Szarszewskiej, które przez wiele lat z oddaniem opiekowały się Bielskimi kapliczkami i Bielskim Krzyżem.  Z całego serca podziękowaliśmy Panu Wojciechowi Górnemu, właścicielowi firmy DAVOS Centrum Zaopatrzenia i Transportu z Golubia- Dobrzynia za ofiarowaną bezinteresowną pomoc rzeczową na remont  Kapliczki Pana Jezusa. Na tę okazję został również przygotowany specjalny album, który dokumentuje wspólne zaangażowanie mieszkańców. Bielska dożynkowa biesiada i zabawa taneczna przy zespole muzycznym Eryk & Company trwała do późnych godzin nocnych i przebiegała  w miłej, rodzinnej atmosferze.  W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję Panu Erykowi Kołodziej i Sylwestrowi Poczwardowskiemu za poprowadzenie wspaniałej zabawy oraz udostępnienie nagłośnienia .

Chcę podkreślić, że przygotowanie uroczystości dożynkowej nie byłoby możliwe bez mobilizacji i prawdziwego zapału wielu mieszkańców. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym osobom,  które przyczyniły się do zorganizowania naszych Bielskich dożynek. Szczególnie chciałabym podziękować  Państwu Jadwidze i Józefowi Leśniak, Pani Ewie Małek , Pani Marzenie Perełka oraz Panu Andrzejowi Szczekockiemu, którzy przygotowali  dla Nas przepyszną grochówkę.   Dziękuję  wszystkim mieszkańcom za przygotowanie znakomitych ciast, upieczenie chleba i przygotowanie wybornego wiejskiego stołu.  Dziękuję bardzo Panu Marcinowi Jagielskiemu  za zorganizowanie słodyczy, napojów dla dzieci oraz udokumentowanie przebiegu dożynek.

Pięknie dziękuję  również Panu Markowi Szatkowskiemu, Państwu Halinie i Sławomirowi Wiewiór, Pani Annie i Markowi Burak, Panu Jackowi Dębskiemu   za przekazanie gadżetów dla  dzieci.

Nasza uroczystość nie odbyłaby się bez wsparcia finansowego osób prywatnych, Pana Dębowskiego, Spółki Wodnej w Bielsku oraz  firmy Storol . Otrzymaliśmy również do dyspozycji środki w kwocie 250 zł. z Funduszu Sołeckiego.

Dziękuję pięknie Pani Barbarze Niewidział Dyrektor Miejsko - Gminnego Domu Kultury za udostępnienie namiotu oraz materiałów  ozdobnych do dekoracji . Kapliczkę Pana Jezusa oraz  dożynkowe baby pięknie ozdobiły  Panie  Grażyna Szczodrowska, Ewa Małek, Marzena Perełka , Justyna Nowatka i Agnieszka Reiwer. Pan Jacek Dębski udostępnił na  uroczystość naczepę- pięknie dziękuję. Panu sołtysowi Henrykowi Dębskiemu dziękuję za przygotowanie wieńca dożynkowego, ogniska dla dzieci oraz przygotowanie otoczenia świetlicy. Panu Radosławowi Jabłońskiemu dziękuję  za dostarczenie drewna na ognisko. Dziękuję  Panu Piotrowi Rożyńskiemu za wykoszenie otoczenia naszej świetlicy. Panom Grzegorzowi i Filipowi Perełka,  Mirosławowi Szotowicz, Janowi Nelkowskiemu, Radosławowi Jabłońskiemu, Arkadiuszowi  Bartczak  za przywiezienie i  zmontowanie namiotu oraz beli słomy. Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Kossak za udostępnienie swoich mebli . Gorąco dziękuję  Paniom : Agnieszce Reiwer, Justynie Nowatka, Marzenie Perełka, Elżbiecie Szotowicz, Ewie Małek,   Panom: Radosławowi Jabłońskiemu, Piotrowi Małek, Maciejowi Reiwer za drobne naprawy oraz   uporządkowanie świetlicy wiejskiej po wykonanych niedawno pracach remontowych.

Wszystkim i każdemu z osobna  składam jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!


Z wyrazami szacunku

Alina Waśko

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!