Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bezkonkursowo dalej będzie kierować szkołą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bezkonkursowo dalej będzie kierować szkołą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.08.2015

Sz1.jpgkołą Podstawową w Wielkiej Łące (gm. Kowalewo Pom.) kierować będzie  przez kolejne pięć lat dotychczasowy dyrektor Danuta Drożdża. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i po dokonaniu uzgodnień z Kuratorium Oświaty podjął decyzję o bezkonkursowym przedłużeniu tego stanowiska.   

W dniu 28 sierpnia br. na posiedzeniu rady pedagogicznej tej szkoły  poinformował o swojej decyzji. Oprócz gratulacji ze strony organu prowadzącego były też życzenia od nauczycieli i rodziców. 

Bardzo dziękuję obu organom szkoły za pozytywne opinie i bardzo dobrą współpracę z dyrektorem. Patrząc na wyniki ekonomiczne i sukcesy uczniów tych placówek  oraz mając państwa zaufanie nie miałem żadnych kłopotów z podjęciem decyzji o przedłużeniu. Dzięki comiesięcznym naradom z dyrektorami i ścisłym kontaktom szkół z urzędem stworzyliśmy system bardzo dobrego i sprawnego funkcjonowania szkół. Dyrektorzy są samodzielni i odpowiedzialni. Życzę, aby kolejne pięć lat obfitowało w sukcesy i przyniosło satysfakcję- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.

Nowy- stary dyrektor podziękował za powierzone zaufanie i zapewniał o kontynuacji swojej pracy, współpracy z organem prowadzącym, kadrą nauczycielską jak i radą rodziców. Omawiając zamierzenia na najbliższe miesiące pani dyrektor przedstawiłą zaawansowanie realizacji projektu "Przedszkole przy szkole". 

Pani Danuta Drożdża jest nauczycielem mianowanym historii. Absolwentka UMK Toruń. Posiada 32-letni staż pracy pedagogicznej. Od 1 września 2001r. pełni funkcję dyrektora.

W tym dniu gratulacje z okazji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego odebrała rónież nauczycielka tej szkoły p. Justyna Rutkowska.  

 

 

 


1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!