Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bezkonkursowo dalej będzie kierować szkołą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bezkonkursowo dalej będzie kierować szkołą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.08.2015

Sz1.jpgkołą Podstawową w Wielkiej Łące (gm. Kowalewo Pom.) kierować będzie  przez kolejne pięć lat dotychczasowy dyrektor Danuta Drożdża. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i po dokonaniu uzgodnień z Kuratorium Oświaty podjął decyzję o bezkonkursowym przedłużeniu tego stanowiska.   

W dniu 28 sierpnia br. na posiedzeniu rady pedagogicznej tej szkoły  poinformował o swojej decyzji. Oprócz gratulacji ze strony organu prowadzącego były też życzenia od nauczycieli i rodziców. 

Bardzo dziękuję obu organom szkoły za pozytywne opinie i bardzo dobrą współpracę z dyrektorem. Patrząc na wyniki ekonomiczne i sukcesy uczniów tych placówek  oraz mając państwa zaufanie nie miałem żadnych kłopotów z podjęciem decyzji o przedłużeniu. Dzięki comiesięcznym naradom z dyrektorami i ścisłym kontaktom szkół z urzędem stworzyliśmy system bardzo dobrego i sprawnego funkcjonowania szkół. Dyrektorzy są samodzielni i odpowiedzialni. Życzę, aby kolejne pięć lat obfitowało w sukcesy i przyniosło satysfakcję- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.

Nowy- stary dyrektor podziękował za powierzone zaufanie i zapewniał o kontynuacji swojej pracy, współpracy z organem prowadzącym, kadrą nauczycielską jak i radą rodziców. Omawiając zamierzenia na najbliższe miesiące pani dyrektor przedstawiłą zaawansowanie realizacji projektu "Przedszkole przy szkole". 

Pani Danuta Drożdża jest nauczycielem mianowanym historii. Absolwentka UMK Toruń. Posiada 32-letni staż pracy pedagogicznej. Od 1 września 2001r. pełni funkcję dyrektora.

W tym dniu gratulacje z okazji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego odebrała rónież nauczycielka tej szkoły p. Justyna Rutkowska.  

 

 

 


1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!