Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dbają o sprawy lokalnej społeczności

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dbają o sprawy lokalnej społeczności Drukuj
Wpisał: B. Sławińska-Śliwa   
28.08.2015

2.jpgSą pośrednikami między mieszkańcami, a władzami gminy Kowalewo Pomorskie. Dbają o sprawy lokalnej społeczności. Zwołują zebrania, pełnią rolę mężów zaufania w środowisku lokalnym - Przewodniczący i Zarząd Osiedla, bo o nich mowa - sprawozdanie z wyboru władz na Osiedlu Brodnickim na nową kadencję 2015-2018.

Dnia 25 sierpnia 2015 roku mieszkańcy Osiedla Brodnickiego, na zebraniu wyborczym, zorganizowanym w świetlicy, dokonali wyboru Przewodniczącego, Zarządu Osiedla i Komisji Rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyły 42 osoby spośród 278 uprawnionych mieszkańców do głosowania (około 15%).

Decyzją wyborców Przewodniczącym Osiedla Brodnickiego został ponownie pan Henryk Sławiński, który podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór na następną kadencję. Jednocześnie w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd w osobach: Wiącek Bernadeta, Motycki Ireneusz, Pęcherski Stanisław, Repeć Ryszard oraz w głosowaniu jawnym Komisję Rewizyjną w osobach: Jodłowski Mariusz (Przewodniczący), Wardzińska Anna (sekretarz) i Zieliński Henryk (członek).

Na zebranie wyborcze przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Asystentka Burmistrza Karolina Kowalska, Radni Rady Miejskiej Wojciech Małkiewicz i Marcin Dunajski.                                                              

Dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że przybyło tak liczne grono mieszkańców. Wysoko cenię sobie rolę Przewodniczącego i Zarządu Osiedla, dziękuję więc za skuteczne reprezentowanie swojego środowiska, sumienne wykonywanie zadań. Dziękuję Pani Bernadecie Wiącek, za bardzo dobrą opiekę nad świetlicą. Życzę Państwu niegasnącej energii oraz dalszej chęci pracy, podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.

Radny Rady Miejskiej Wojciech Małkiewicz również podziękował za dobrą współpracę z Przewodniczącym oraz Zarządem Osiedla. Zaznaczył, że będzie starał się wspierać i pomagać.

Po części wyborczej rozpoczęła się twórcza, burzliwa dyskusja na tematy ważne dla mieszkańców. Poruszono sprawę budowy obiektu małej architektury - figurki sakralnej, poddano pod głosowanie miejsce lokalizacji. Większością zadecydowano, że obiekt stanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się tablica ogłoszeń.

Podjęto temat zagospodarowania terenu znajdującego się przy Placu Zabaw. Mieszkańcy mają zastanowić się, na czym im zależy i jaki obrać kierunek.

Kolejno powstał pomysł o utworzeniu Klubu Osiedlowego. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, w świetlicy osiedlowej, odbywałyby się różnego rodzaju zajęcia, które aktywizują. Świetlica stałaby się kolebką pomysłów.   

Zmienia się oblicze naszego Osiedla, wiele problemów przestało istnieć, ale powstają nowe, które wspólnymi siłami chcemy zrealizować, tematy zasygnalizowane na zebraniu wyborczym będą przedmiotem twórczej debaty na najbliższym zebraniu mieszkańców Osiedla Brodnickiego, podkreślił Przewodniczący Henryk Sławiński.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!