Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Elzanowo wybrało swoje władze i podzieliło budżet na 2016r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Elzanowo wybrało swoje władze i podzieliło budżet na 2016r. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.08.2015

elzanowo_28_08_15_000.jpgNa kolejną kadencję swoje władze w dniu 28 sierpnia wybrało sołectwo Elzanowo. Przy frekwencji prawie 23% dalej wsią kierować będzie Gabriel Gimiński. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Józef Dębowski, Jan Marcinkowski, Józef Bugajski i Kowalski Wiesław oraz komisja rewizyjna: Lidia Szablewska, Agnieszka Żółtowska i Paweł Sztandara.

 

 

Podziękowania za współpracę i życzenia na nową kadencje oprócz burmistrza złożyła także radna Justyna Wontorowska i Prezes Spółki Wodnej i jednocześnie Prezes OSP Piotr Strzelecki.

Podsumowując miniona kadencję Burmistrz Miasta pogratulował, że 82,3% środków przeznaczono na drogi. Samorząd gminy zainwestował duże środki finansowe w tę wieś. W 2012r utwardził drogę Elzanowo- Mariany metodą wgłębnego bitumowania. Koszt całkowity to 585tys.zł. z czego sołectwo Elzanowo ze swojego budżetu wyłożyło 25tys.zł, a Mariany 5tys. W 2013r zamontowano 4 lamp solarne za 52tys.zł., a w W 2014r. dofinansował w 50% nową wiatę przystankową. Burmistrz poinformował, że w programie krajowym rząd ujął potrzebę budowy ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy Szychowem, a Elzanowem.

Dzieląc budżet na 2016r. (kwota 15.400zł) największe środki przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych i chodnika.

elzanowo_28_08_15_001.jpg
 
elzanowo_28_08_15_003.jpg
elzanowo_28_08_15_004.jpg
elzanowo_28_08_15_005.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!