Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Elzanowo wybrało swoje władze i podzieliło budżet na 2016r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Elzanowo wybrało swoje władze i podzieliło budżet na 2016r. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.08.2015

elzanowo_28_08_15_000.jpgNa kolejną kadencję swoje władze w dniu 28 sierpnia wybrało sołectwo Elzanowo. Przy frekwencji prawie 23% dalej wsią kierować będzie Gabriel Gimiński. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Józef Dębowski, Jan Marcinkowski, Józef Bugajski i Kowalski Wiesław oraz komisja rewizyjna: Lidia Szablewska, Agnieszka Żółtowska i Paweł Sztandara.

 

 

Podziękowania za współpracę i życzenia na nową kadencje oprócz burmistrza złożyła także radna Justyna Wontorowska i Prezes Spółki Wodnej i jednocześnie Prezes OSP Piotr Strzelecki.

Podsumowując miniona kadencję Burmistrz Miasta pogratulował, że 82,3% środków przeznaczono na drogi. Samorząd gminy zainwestował duże środki finansowe w tę wieś. W 2012r utwardził drogę Elzanowo- Mariany metodą wgłębnego bitumowania. Koszt całkowity to 585tys.zł. z czego sołectwo Elzanowo ze swojego budżetu wyłożyło 25tys.zł, a Mariany 5tys. W 2013r zamontowano 4 lamp solarne za 52tys.zł., a w W 2014r. dofinansował w 50% nową wiatę przystankową. Burmistrz poinformował, że w programie krajowym rząd ujął potrzebę budowy ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy Szychowem, a Elzanowem.

Dzieląc budżet na 2016r. (kwota 15.400zł) największe środki przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych i chodnika.

elzanowo_28_08_15_001.jpg
 
elzanowo_28_08_15_003.jpg
elzanowo_28_08_15_004.jpg
elzanowo_28_08_15_005.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!