Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
08.09.2015
przedszk_przy_szkole_000_08_09_15.jpgW marcu br. do Urzędu Marszłkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Gmina Kowalewo Pomorskie skierowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie". Jest on realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL i ma na celu przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu dofinansowaniem zostanie objętych 5 oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na terenie Gminy - dwa w Kowalewie Pomorskim i po jednym w Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie i Pluskowęsach. Uzyskane w ramach projektu środki zostaną wydatkowane na realizację trzech zadań:
  1. wykonanie nowych lub modernizację już istniejących placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie gminy Kowalewo Pom.,

  2. dostosowanie pomieszczeń placówek do potrzeb najmłodszych,

  3. wyposażenie szkół m.in. w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć, sprzęt zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi i inne.

Po akceptacji wniosku przez Instytuację Pośredniczącą Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Na organizację placów zabaw zostaną wydatkowane środki w wysokości blisko 167 tys. zł, natomiast na dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie placówek kwota ok. 156 tys. zł.

W chwili obecnej trwają prace służące realizacji umów zawartych z Wykonawcami. Więcej informacji po zakończeniu przedsięwzięcia.

przedszk_przy_szkole_001_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_002_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_003_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_004_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_005_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_006_08_09_15.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!