Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
08.09.2015
przedszk_przy_szkole_000_08_09_15.jpgW marcu br. do Urzędu Marszłkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Gmina Kowalewo Pomorskie skierowała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie". Jest on realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL i ma na celu przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu dofinansowaniem zostanie objętych 5 oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na terenie Gminy - dwa w Kowalewie Pomorskim i po jednym w Wielkiej Łące, Wielkim Rychnowie i Pluskowęsach. Uzyskane w ramach projektu środki zostaną wydatkowane na realizację trzech zadań:
  1. wykonanie nowych lub modernizację już istniejących placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie gminy Kowalewo Pom.,

  2. dostosowanie pomieszczeń placówek do potrzeb najmłodszych,

  3. wyposażenie szkół m.in. w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć, sprzęt zapewniający bezpieczne warunki opieki nad dziećmi i inne.

Po akceptacji wniosku przez Instytuację Pośredniczącą Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Na organizację placów zabaw zostaną wydatkowane środki w wysokości blisko 167 tys. zł, natomiast na dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie placówek kwota ok. 156 tys. zł.

W chwili obecnej trwają prace służące realizacji umów zawartych z Wykonawcami. Więcej informacji po zakończeniu przedsięwzięcia.

przedszk_przy_szkole_001_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_002_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_003_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_004_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_005_08_09_15.jpg
przedszk_przy_szkole_006_08_09_15.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!