Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MKIDN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM NA LATA 2017-2019

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MKIDN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM NA LATA 2017-2019 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
08.09.2015
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2017-2019"

Szanowni Państwo,
w ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przygotowując się do tych zmian, od kilku miesięcy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z MKIDN realizuje projekt "Programy dla zmiany" - szczegóły projektu http://ofop.eu/aktualnosci/stworz-z-nami-programy-wspolpracy-ministerstw-z-organizacjami-pozarzadowymi

W efekcie dotychczasowej współpracy OFOP i MKIDN powstał dokument będący projektem założeń do Programu Współpracy MKIDN z organizacjami pozarządowymi - dokument znajduje się pod linkiem:
Założenia do Programu Współpracy  

Dokument został zaakceptowany przez Panią Minister i został skierowany do konsultacji, które trwają do 18 września.

Poszczególne organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę http://stacja-konsultacja.pl/

Z poważaniem,

Alicja Gawinek
Wiceprezes OCWIP

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!