Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Najważniejsza to szybka informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Najważniejsza to szybka informacja Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2015

Jgablota.jpgak ważny jest szybki dostęp do informacji nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie osoby z obszarów wiejskich muszą ekspresowo dowiedzieć się o anomaliach pogodowych, pracach komisji suszowych czy przerwach w dostawach prądu. W gminie Kowalewo Pomorskie sołectwa aktywnie rozbudowują system gablot i tablic informacyjnych. Są wsie, w których wisi ich już kilka, praktycznie przy każdym wjeździe. 

Dzięki współpracy radnego, sołtysa i samorządu gminy sołectwo Frydrychowo ma dwie nowe gabloty. We wsiach: Frydrychowo oraz Otoruda powstały punkty informacyjne z bezpiecznym i estetycznym dojściem. Gabloty ufundował radny Jarosław Lewandowski, a materiał na wykonanie chodnika (kostka, obrzeża) przekazał burmistrz Andrzej Grabowski. O gablocie we Frydrychowie pisaliśmy już wcześniej. Przy tej na otorudzie całą żmudną robotę wykonała ekipa w składzie: sołtys Roman Zieliński, radny Jarosław Lewandowski, Marek Bartoszyński, Jolanta i Jacek Olszewscy oraz Jacek Zieliński.

Mieszkańcom pozostało już tylko bieżące zapoznawanie się z ogłoszeniami i plakatami oraz udział w zebraniach wiejskich. Samorząd gminy stworzył możliwość otrzymywania bezpłatnych sms-ów o anomaliach pogodowych, awariach, zamkniętych drogach czy gminnych imprezach. Z tego również mieszkańcy chętnie korzystają.  

gablota.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!