Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Najważniejsza to szybka informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Najważniejsza to szybka informacja Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2015

Jgablota.jpgak ważny jest szybki dostęp do informacji nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie osoby z obszarów wiejskich muszą ekspresowo dowiedzieć się o anomaliach pogodowych, pracach komisji suszowych czy przerwach w dostawach prądu. W gminie Kowalewo Pomorskie sołectwa aktywnie rozbudowują system gablot i tablic informacyjnych. Są wsie, w których wisi ich już kilka, praktycznie przy każdym wjeździe. 

Dzięki współpracy radnego, sołtysa i samorządu gminy sołectwo Frydrychowo ma dwie nowe gabloty. We wsiach: Frydrychowo oraz Otoruda powstały punkty informacyjne z bezpiecznym i estetycznym dojściem. Gabloty ufundował radny Jarosław Lewandowski, a materiał na wykonanie chodnika (kostka, obrzeża) przekazał burmistrz Andrzej Grabowski. O gablocie we Frydrychowie pisaliśmy już wcześniej. Przy tej na otorudzie całą żmudną robotę wykonała ekipa w składzie: sołtys Roman Zieliński, radny Jarosław Lewandowski, Marek Bartoszyński, Jolanta i Jacek Olszewscy oraz Jacek Zieliński.

Mieszkańcom pozostało już tylko bieżące zapoznawanie się z ogłoszeniami i plakatami oraz udział w zebraniach wiejskich. Samorząd gminy stworzył możliwość otrzymywania bezpłatnych sms-ów o anomaliach pogodowych, awariach, zamkniętych drogach czy gminnych imprezach. Z tego również mieszkańcy chętnie korzystają.  

gablota.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!