Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jak głosowali w referendum Kowalewiacy?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jak głosowali w referendum Kowalewiacy? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.09.2015

Dlreferendum.jpga żartu można powiedzieć, że w niedzielnym referendum (06.09.15) Kowalewiacy zagłosowali na szóstkę. Do urn poszło jedynie 606 osób, co daje frekwencję w wysokości 6,6%. Najwyższa frekwencja była przed urną w lokalu w Mlewcu (8,5%)- 38 osób, zaś najniższa w lokalu  w Pluskowęsach 5,3%- 70 osób.

W referendum odpowiadaliśmy na trzy pytania.

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?" TAK odpowiedziało 467 osób, NIE 120 mieszkańców gminy.

"Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?" TAK odpowiedziało 86 osób, NIE 505

Na trzecie pytanie- "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?" - TAK odpowiedziało 525 osób, a NIE 62.  

Według wstępnych, cząstkowych wyników, na pierwsze pytanie tak odpowiedziało blisko 80 procent głosujących Polaków, na drugie pytanie - 16,4 procent głosujących Polaków, a na trzecie - 94,2 procent głosujących Polaków. Do urn, według wstępnych wyników, poszło niecałe 7,5 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!