Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jak głosowali w referendum Kowalewiacy?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jak głosowali w referendum Kowalewiacy? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.09.2015

Dlreferendum.jpga żartu można powiedzieć, że w niedzielnym referendum (06.09.15) Kowalewiacy zagłosowali na szóstkę. Do urn poszło jedynie 606 osób, co daje frekwencję w wysokości 6,6%. Najwyższa frekwencja była przed urną w lokalu w Mlewcu (8,5%)- 38 osób, zaś najniższa w lokalu  w Pluskowęsach 5,3%- 70 osób.

W referendum odpowiadaliśmy na trzy pytania.

Na pytanie "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?" TAK odpowiedziało 467 osób, NIE 120 mieszkańców gminy.

"Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?" TAK odpowiedziało 86 osób, NIE 505

Na trzecie pytanie- "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?" - TAK odpowiedziało 525 osób, a NIE 62.  

Według wstępnych, cząstkowych wyników, na pierwsze pytanie tak odpowiedziało blisko 80 procent głosujących Polaków, na drugie pytanie - 16,4 procent głosujących Polaków, a na trzecie - 94,2 procent głosujących Polaków. Do urn, według wstępnych wyników, poszło niecałe 7,5 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!