Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Głosujemy na najlepszego sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Głosujemy na najlepszego sołtysa Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
15.09.2015
nasz_soltys_000_15_09_15.jpgW celu promocji najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy zorganizowali konkurs „Nasz Sołtys 2015"

Jedynym kandydatem zgłoszonym z terenu gminy Kowalewo Pomorskie została Sołtys Sołectwa Piątkowo - p. Marylena Lewandowska.

Sołtys Piątkowa jest filarem wszelkich działań i inicjatyw we wsi, dba o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców oraz gospodaruje i ponosi odpowiedzialność za mienie przekazane sołectwu. Zajmuje się również organizacją spotkań integracyjnych, wycieczek oraz prowadzeniem zajęć plastyczno-kulinarnych dla dzieci.

Ostatnie wybory władz sołectwa pokazały, że p. Marylena ma ogromne poparcie mieszkańców Piątkowa, którzy od 2011 r. wspierają swojego sołtysa w realizowanych przedsięwzięciach. Większość prac na rzecz sołectwa Piątkowianie wykonują w czynie społecznym, niejednokrotnie przeznaczając na to własne środki finansowe. W ostatnim okresie mieszkańcy wybudowali odcinek chodnika przy drodze gminnej w centrum wsi, a prywatny sponsor wykonał nową gablotę głoszeń.

Aktywność sołtysa, rady sołeckiej oraz wspólnoty mieszkańców zaowocowała całkowitą zmianą wizerunku wsi. W chwili obecnej Piątkowo może się poszczycić licznymi sukcesami w konkursach gminnych, wypielęgnowanymi zieleńcami, utwardzonymi placami i chodnikami, odnowioną figurą Matki Boskiej, wyremontowanym przystankiem autobusowym oraz funkcjonalnym placem zabaw.

Wszystkie osoby, które doceniają działalność sołtys Maryleny Lewandowskiej prosimy o oddawanie głosów w konkursie „Nasz Sołtys 2015" wysyłając SMS-a pod numer 71321 w treści wpisując: SOLTYS.41 (koszt wysłania sms-a wynosi 1,23 zł). Głosowanie smsowe trwa do 18 września (do godziny 23:59).

 nasz_soltys_003_15_09_15.jpg
nasz_soltys_001_15_09_15.jpg
nasz_soltys_002_15_09_15.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!