Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Głosujemy na najlepszego sołtysa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Głosujemy na najlepszego sołtysa Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
15.09.2015
nasz_soltys_000_15_09_15.jpgW celu promocji najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy zorganizowali konkurs „Nasz Sołtys 2015"

Jedynym kandydatem zgłoszonym z terenu gminy Kowalewo Pomorskie została Sołtys Sołectwa Piątkowo - p. Marylena Lewandowska.

Sołtys Piątkowa jest filarem wszelkich działań i inicjatyw we wsi, dba o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców oraz gospodaruje i ponosi odpowiedzialność za mienie przekazane sołectwu. Zajmuje się również organizacją spotkań integracyjnych, wycieczek oraz prowadzeniem zajęć plastyczno-kulinarnych dla dzieci.

Ostatnie wybory władz sołectwa pokazały, że p. Marylena ma ogromne poparcie mieszkańców Piątkowa, którzy od 2011 r. wspierają swojego sołtysa w realizowanych przedsięwzięciach. Większość prac na rzecz sołectwa Piątkowianie wykonują w czynie społecznym, niejednokrotnie przeznaczając na to własne środki finansowe. W ostatnim okresie mieszkańcy wybudowali odcinek chodnika przy drodze gminnej w centrum wsi, a prywatny sponsor wykonał nową gablotę głoszeń.

Aktywność sołtysa, rady sołeckiej oraz wspólnoty mieszkańców zaowocowała całkowitą zmianą wizerunku wsi. W chwili obecnej Piątkowo może się poszczycić licznymi sukcesami w konkursach gminnych, wypielęgnowanymi zieleńcami, utwardzonymi placami i chodnikami, odnowioną figurą Matki Boskiej, wyremontowanym przystankiem autobusowym oraz funkcjonalnym placem zabaw.

Wszystkie osoby, które doceniają działalność sołtys Maryleny Lewandowskiej prosimy o oddawanie głosów w konkursie „Nasz Sołtys 2015" wysyłając SMS-a pod numer 71321 w treści wpisując: SOLTYS.41 (koszt wysłania sms-a wynosi 1,23 zł). Głosowanie smsowe trwa do 18 września (do godziny 23:59).

 nasz_soltys_003_15_09_15.jpg
nasz_soltys_001_15_09_15.jpg
nasz_soltys_002_15_09_15.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!