Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wielka Łąka wybrała swoje władze.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wielka Łąka wybrała swoje władze. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.09.2015

w_laka_wladze_16_09_15_000.jpgPrzy 10% frekwencji mieszkańcy dwóch wsi: Wielka Łąka i Józefat tworzących sołectwo Wielka Łąka wybrali w dniu 16 września br. swoje władze. Na kolejną kadencje ponownie wybrali na funkcję sołtysa pana Tomasza Matusewicza, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Pana Tomka wspierać będzie w dalszym działaniu rada sołecka w osobach: Paulina Synarska, Jadwiga Majewska, Grzegorz Regulski i Janusz Małek oraz Komisja Rewizyjna: Anna Grabowska (przewodnicząca), Joanna Branicka i Barbara Żurawska.

Podsumowując minioną kadencję Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wymienił najważniejsze inwestycje przeprowadzone przez samorząd w tej wsi. Najważniejsza jest niewątpliwie modernizacja drogi W. Łąka- Szewa o dł. 3,1km. za kwotę prawie 1mln.300tys. z czego sołectwo wyłożyło prawie 44tys. Pogratulował mieszkańcom przekazania z budżetu prawie 75% środków na utrzymanie dróg i podziękował za dbanie o chodnik wzdłuż drogi krajowej. Sołectwo z własnych środków zakupiło za kwotę 10tys. 5-cio elementową siłownię zewnętrzną i organizuje niezapomniane plenerowe imprezy integracyjne, którym tradycyjnie już towarzyszą opady deszczu.

Mieszkańcy na zebraniu dokonali przesunięć w tegorocznym budżecie oraz podzielili środki na rok przyszły. W 2016 sołectwo dysponować będzie kwotą 30tys.500zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół. Sołectwo zagwarantowało w budżecie środki na wykonanie betonowego podestu służącego do organizacji zabaw plenerowych na zlokalizowanym w centrum boisku sportowym.

w_laka_wladze_16_09_15_001.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_002.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_003.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!