Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wielka Łąka wybrała swoje władze.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wielka Łąka wybrała swoje władze. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.09.2015

w_laka_wladze_16_09_15_000.jpgPrzy 10% frekwencji mieszkańcy dwóch wsi: Wielka Łąka i Józefat tworzących sołectwo Wielka Łąka wybrali w dniu 16 września br. swoje władze. Na kolejną kadencje ponownie wybrali na funkcję sołtysa pana Tomasza Matusewicza, który był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Pana Tomka wspierać będzie w dalszym działaniu rada sołecka w osobach: Paulina Synarska, Jadwiga Majewska, Grzegorz Regulski i Janusz Małek oraz Komisja Rewizyjna: Anna Grabowska (przewodnicząca), Joanna Branicka i Barbara Żurawska.

Podsumowując minioną kadencję Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wymienił najważniejsze inwestycje przeprowadzone przez samorząd w tej wsi. Najważniejsza jest niewątpliwie modernizacja drogi W. Łąka- Szewa o dł. 3,1km. za kwotę prawie 1mln.300tys. z czego sołectwo wyłożyło prawie 44tys. Pogratulował mieszkańcom przekazania z budżetu prawie 75% środków na utrzymanie dróg i podziękował za dbanie o chodnik wzdłuż drogi krajowej. Sołectwo z własnych środków zakupiło za kwotę 10tys. 5-cio elementową siłownię zewnętrzną i organizuje niezapomniane plenerowe imprezy integracyjne, którym tradycyjnie już towarzyszą opady deszczu.

Mieszkańcy na zebraniu dokonali przesunięć w tegorocznym budżecie oraz podzielili środki na rok przyszły. W 2016 sołectwo dysponować będzie kwotą 30tys.500zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół. Sołectwo zagwarantowało w budżecie środki na wykonanie betonowego podestu służącego do organizacji zabaw plenerowych na zlokalizowanym w centrum boisku sportowym.

w_laka_wladze_16_09_15_001.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_002.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_003.jpg
w_laka_wladze_16_09_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!