Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego obowiązujące od 1 listopada 2015

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego obowiązujące od 1 listopada 2015 Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska Kierownik MGOPS   
17.09.2015

Wysokość zasiłku rodzinnego :

1) 89,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 118,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 129,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

1)1.000,00 zł jednorazowo- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

2) 400,00 zł miesięcznie- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

4) 90,00 zł miesięcznie- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) 100,00 zł jednorazowo- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ,

63,00 zł miesięcznie na dziecko- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych:

1) 153,00 zł miesięcznie- zasiłek pielęgnacyjny,

2) 1.200,00 zł miesięcznie- świadczenie pielęgnacyjne,

3) 520,00 zł miesięcznie- zasiłek dla opiekuna,

4) 520,00 zł miesięcznie -specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka  1.000,00 zł jednorazowo.

 

Kryterium dochodowe od 1 listopada 2015r.:

1) Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł netto,

2) Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł netto.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!