Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego obowiązujące od 1 listopada 2015

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego obowiązujące od 1 listopada 2015 Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska Kierownik MGOPS   
17.09.2015

Wysokość zasiłku rodzinnego :

1) 89,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 118,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 129,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

1)1.000,00 zł jednorazowo- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

2) 400,00 zł miesięcznie- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

4) 90,00 zł miesięcznie- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) 100,00 zł jednorazowo- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ,

63,00 zł miesięcznie na dziecko- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych:

1) 153,00 zł miesięcznie- zasiłek pielęgnacyjny,

2) 1.200,00 zł miesięcznie- świadczenie pielęgnacyjne,

3) 520,00 zł miesięcznie- zasiłek dla opiekuna,

4) 520,00 zł miesięcznie -specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka  1.000,00 zł jednorazowo.

 

Kryterium dochodowe od 1 listopada 2015r.:

1) Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł netto,

2) Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł netto.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!