Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bezpieczne odławianie psów, czyli nowa usługa spółki.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bezpieczne odławianie psów, czyli nowa usługa spółki. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.09.2015
small.jpgSpółka Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim od dawna na zlecenie samorządu wyłapuje wałęsające się psy. Obecnie, aby ich praca była bezpieczniejsza i  bardziej skuteczna  zakupiła specjalną klatkę - pułapkę. Klatka z zanęta pozwala na zwabienie i uwięzienie czworonoga bez wyrządzenia mu krzywdy. Do tej pory największą trudność sprawiało odławianie psów zdziczałych, które nie podchodziły do człowieka z karmą, a jednocześnie potrafiły zaatakować zwierzęta gospodarskie, wejść na podwórko, a nawet pogonić rowerzystę czy pieszego.

Przepisy prawa pozwalają jedynie na złapanie chodzącego luzem psa  i umieszczenie go w schronisku. Nie można strzelać do niech z broni palnej, ani z broni Palmera (ze środkiem usypiającym), której może używać jedynie lekarz weterynarii.

                            Największe problemy z atakującymi zwierzęta domowe psami są w sołectwie Frydrychowo. Do biegających psów nie można podejść. W dniu 15 września br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz prezes spółki Barbara Stosio zapoznali się z zasadami działania pułapki i przekonali się, że jest bezpieczna dla zwierzęcia. W pokazie uczestniczył również mieszkaniec Frydrychowa Lech Pełkowski, który zadeklarował społeczny nadzór nad klatką ustawioną we wsi Frydrychowo.

                                Spółka będzie rozstawiała klatkę na nasze zlecenie w miejscach gdzie będą pojawiać się psy bez opieki. Po wyłapaniu trafią one do schroniska. Dodatkowo spółka świadczyć będzie również usługi odławiania czworonogów dla sąsiednich samorządów. Jest to kolejna nisza usługowa, w którą planuje wejść spółka gminna. Życzę im sukcesu- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

1.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!