Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bezpieczne odławianie psów, czyli nowa usługa spółki.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bezpieczne odławianie psów, czyli nowa usługa spółki. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.09.2015
small.jpgSpółka Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim od dawna na zlecenie samorządu wyłapuje wałęsające się psy. Obecnie, aby ich praca była bezpieczniejsza i  bardziej skuteczna  zakupiła specjalną klatkę - pułapkę. Klatka z zanęta pozwala na zwabienie i uwięzienie czworonoga bez wyrządzenia mu krzywdy. Do tej pory największą trudność sprawiało odławianie psów zdziczałych, które nie podchodziły do człowieka z karmą, a jednocześnie potrafiły zaatakować zwierzęta gospodarskie, wejść na podwórko, a nawet pogonić rowerzystę czy pieszego.

Przepisy prawa pozwalają jedynie na złapanie chodzącego luzem psa  i umieszczenie go w schronisku. Nie można strzelać do niech z broni palnej, ani z broni Palmera (ze środkiem usypiającym), której może używać jedynie lekarz weterynarii.

                            Największe problemy z atakującymi zwierzęta domowe psami są w sołectwie Frydrychowo. Do biegających psów nie można podejść. W dniu 15 września br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz prezes spółki Barbara Stosio zapoznali się z zasadami działania pułapki i przekonali się, że jest bezpieczna dla zwierzęcia. W pokazie uczestniczył również mieszkaniec Frydrychowa Lech Pełkowski, który zadeklarował społeczny nadzór nad klatką ustawioną we wsi Frydrychowo.

                                Spółka będzie rozstawiała klatkę na nasze zlecenie w miejscach gdzie będą pojawiać się psy bez opieki. Po wyłapaniu trafią one do schroniska. Dodatkowo spółka świadczyć będzie również usługi odławiania czworonogów dla sąsiednich samorządów. Jest to kolejna nisza usługowa, w którą planuje wejść spółka gminna. Życzę im sukcesu- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

1.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!