Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 80 lat służby na rzecz społeczeństwa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

80 lat służby na rzecz społeczeństwa Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.09.2015

Jesmall.jpgdnostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienicy obchodziła 80-lecie swojego istnienia. W dniu 19 września br. uroczyście społeczeństwo podziękowało strażakom za ich trud i narażanie życia fundując i przekazując im sztandar strażacki. 

Strażacy z Lipienicy od dawna przygotowywali się do tych urodzin. Z rocznym wyprzedzeniem powołano specjalny komitet, rozpoczęto zbiórkę publiczną i prace porządkowe wokół obiektu.  Mieszkańcy nie tylko Lipienicy, ale z całej gminy oraz sponsorzy nie żałowali środków, aby uroczystość miała odpowiednią oprawę.

Organizatorzy: jednostka OSP, rada sołecka oraz mieszkańcy Lipienicy mocno wspierani przez pracowników urzędu ciężko się napracowali, ale śmiało można powiedzieć, że obchody będziemy długo pamiętać. Jubileusz połączono z dożynkami. Chleb z tegorocznej mąki na ręce sołtysa złożyli starostowie: Agnieszka Olkowska i Jerzy Wąż.

Mszę świętą polową w intencji jubilatki odprawił kapelan strażacki Marek Wysocki. Proboszcz ks. Maciej Augustyński, który dzień wcześniej opuścił szpital wspólnie z druhami łączył się w modlitwie. Kapelan poświęcił sztandar i życzył strażakom bezpiecznych powrotów do domu. Oddano również hołd założycielom i przodkom tej jednostki wzywając do apelu wszystkich nieżyjących druhów. Wyczytywanie nazwisk nieobecnych to zawsze bardzo wzruszająca chwila.  W liturgii uczestniczyły sztandary ze wszystkich jednostek OSP oraz sztandar gminy. Uroczystej oprawy mszy nadał udział orkiestry dętej z Wąbrzeźna.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. wiceprezes zarządu oddz. Woj. OSP druh poseł Zbigniew Sosnowski, komendant powiatowy PSP Paweł Warlikowski, prezes zarządu oddz. MG OSP burmistrz Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Jerzy Orłowski oraz radni, wicestarosta Franciszek Gutowski i radni powiatowi, prezesi wszystkich jednostek OSP i sponsorzy. Druhna Magdalena Błach odczytała 80-letnią historię jednostki (tutaj).

Sztandar został jednostce przekazany zgodnie z procedura. Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru w imieniu fundatorów mieszkańcy: Joanna Słoma, Teresa Witkowska i Paweł Kosela przekazali sztandar na ręce posła Zbigniewa Sosnowskiego, który z odpowiednią formułą przekazał go prezesowi OSP Waldemarowi Błach. Prezes w imieniu jednostki zapewniał o dalszej czynnej służbie i oddał sztandar pod opiekę sztandarowcom. Odbyła się także obowiązkowa runda honorowa, aby zaprezentować sztandar społeczeństwu, a sponsorzy mieli okazję dokonania symbolicznego wbicia gwoździ.

Z okazji 80-lecia powstania jednostki dokonano również odsłonięcia okolicznościowej tablicy informującej o tym fakcie..

Zabierając głos prezes oddz. miejsko- gminnego OSP burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał odpowiedzialność strażaków za mienie i życie ludzi.

Jednostka OSP w ostatnich latach bardzo mocno się uaktywniła. Przeżywa renesans. Odnosi sukcesy w gminnych i powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych, zawodach piłkarskich oraz mocno angażuje się w życie wsi. W szeregi wstąpiło wielu młodych i pełnych pasji druhów. Systematycznie wzmacnia się drużyna kobieca. Ważnym podkreślenia jest bardzo dobra współpraca jednostki z radą sołecką. Praktycznie to ci sami ludzie. Owocuje to właśnie tak pięknymi uroczystościami. Gratuluję strażakom, pracownikom urzędu, a wśród nich szczególnie pani Magdalenie Radko za osobiste zaangażowanie. - podkreślał prezes Grabowski przekazując na ręce prezesa Błacha talon finansowy.

Do życzeń przyłączyli się zaproszeni gości. Wzruszony prezes i jednocześnie sołtys Lipienicy Waldemar Błach gorąco dziękował gościom za przybycie i życzenia, a mieszkańcom za ciężką pracę w przygotowaniu uroczystości. Strażacy wspaniale wypełnili rolę gospodarza uroczystości.

W tak uroczystym dniu wręczono druhom z OSP Lipienica odznaczenia.

Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Błach Waldemar, Błaszkiewicz Gabriel, Kosela Roman, Pakuła Dariusz, Repeć Edward, Wojciechowski Aleksander, Zieliński Jerzy. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Błaszkiewicz Krzysztof, Ochnicki Jarosław, Olkowski Krzysztof, Wach Grzegorz. Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Błach Piotr, Brożek Marcin, Brożek Józef, Cebula Jan, Guzowski Łukasz, Olkowski Radosław, Repeć Bogusław, Witkowski Benedykt. Odznakę „Strażak wzorowy" otrzymali druhowie: Błach Magdalena, Miś Dorota, Błach Robert, Bocianowski Krystian, Olkowski Bartosz, Olkowski Damian, Repeć Tomasz i Wąż Dariusz.  Odznaka „Za wysługę lat" za 10 lat służby dla druha trafiła do druha Tomasza Fołta.

Zainteresowani mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. Później był poczęstunek dla wszystkich oraz zabawa do późnych godzin nocnych.

lipienica_01.jpg
 lipienica_03.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!