Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o naszą młodzież

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o naszą młodzież Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.09.2015

Wr3.jpgzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.

W dniu 21 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Byli to rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce. Łącznie w placówce przebywa 360 uczniów i 55 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to pięć klas, które przyszły z czterech szkół podstawowych. Aż 60% populacji jest objęte codziennym dowozem. Jest to trzeci rocznik, który ma dwa języki obce i będzie zdawać egzamin rozszerzony jednego z nich.
Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska rozwiała obawy rodziców, których nagle małe dzieci ze szkoły podstawowej stali się nastolatkami w gimnazjum i czyhają na nich niebezpieczeństwa oraz zagrożenia. Placówka ma system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana w czasie lekcji. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół zainteresowań: teatralnego, fotograficznego, muzycznego, kulinarnego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce. Rozbudowany radiowęzeł pozwala na szybkie przekazywanie informacji, a nawet na serwowanie przyjemnej muzyki w czasie długiej przerwy. Pochwalono się nowymi akcjami szkolnego wolontariatu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II zobowiązuje do niesienia pomocy potrzebującym. Obecnie uczniowie  wyprowadzają psy z miejskiej przechowalni i organizują zbiórki karmy oraz opiekują się finansowo ciemnoskórą gimnazjalistką z Afryki.

Jednym z ważniejszych tematów zebrania była diagnoza klas pierwszych. Zaraz na początku września wszystkie pierwszaki pisały testy. Wyniki maja być bazą wyjściową dla nauczycieli gimnazjum.

Uczeń przyswaja wiedzę liniowo. W gimnazjum nie powtarza materiału z podstawówki, tylko go rozszerza, a w liceum rozszerza wiedzę zdobytą w gimnazjum. Jeśli szybko nie uświadomimy sobie i nie wyeliminujemy zaległości, będą one narastać i powodować u ucznia coraz większe problemy w przyswajaniu wiedzy. Otrzymane wyniki pokazują na jakim etapie znajduje się uczeń, na co zwrócić uwagę.- informowała wicedyrektor Agnieszka Kilińska Piotrkowska w czasie spotkania z rodzicami.   

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęcał rodziców do współrządzenia szkołą. Praca w czworokącie - dyrekcja+ nauczyciele + rodzice + organ prowadzący czyli samorząd pozwoli zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfort nauki. Należy brać czynny udziału w zebraniach rodziców czy imprezach odbywających się na terenie gimnazjum. Placówka jest otwarta na współpracę.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!