Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja rady miejskiej w Chełmońcu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja rady miejskiej w Chełmońcu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.09.2015

V7.jpgIII sesja rady miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie miała charakter wyjazdowy. W dniu 23 września br. obradowano w świetlicy wiejskiej w Chełmońcu. Tematem przewodnim posiedzenia były skutki wdrażania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2009 - 2032", zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Goście byli z sympatią przyjęci przez gospodarzy. Sołtys Chełmońca Zbigniew Zabielski w pigułce przedstawił historię i walory wsi Chełmoniec, a rada sołecka i mieszkańcy ugościli uczestników obrad pysznym ciastem. Wygląd i wyposażenie WDK zdobyte za pośrednictwem środków unijnych otrzymało wysokie uznanie w oczach przybyłych. W czasie sesji zaprezentowano po raz pierwszy film o dożynkach wojewódzkich, które miały miejsce 6 września (film tutaj:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6979&Itemid=16). Pogratulowano również p. Agnieszce Raiwer- nowo wybranej sołtys sołectwa Bielsk.  

Omawiając temat przewodni sesji, czyli realizację programu usuwania wyrobów azbestowych Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przytoczył liczby, które świadczą o poważnym podejściu samorządu jak i mieszkańców do zapisów krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Jego realizację założono na lata 2003 - 2032r. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyborów i odpadów zawierających azbest.

W gminie Kowalewo bardzo dobrze funkcjonuje baza azbestowa, która gromadzi i przetwarza informacje uzyskane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W bazie wpisane jest 491 osób fizycznych i prawnych z terenu naszej gminy. W całym kraju jest prawie 5mln. ton azbestu do utylizacji, z czego w Kowalewie Pomorskim ponad 2tys. Do tej pory od 2011 w programie naszym wzięło udział 138 chętnych, którzy oddali łącznie 300ton azbestu. Kosztowało to prawie 150tys.zł. Całą kwotę sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z oferowanej przez nas możliwości bezpłatnego pozbycia się substancji trującej. Nie ma pewności, do kiedy będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Nie wiemy jak będzie to w przyszłości egzekwowane. Może pojawią się kolejne programy, gdzie oprócz kosztów zdjęcia i utylizacji azbestu będzie można ubiegać się o zwrot kosztów pokrycia dachowego. Jedno co jest pewne to, że azbest musi zniknąć do końca 2032r. - podkreślał w swoim przemówieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.

Jednym z tematów obrad była sytuacja finansowa gminy. Ustawowo burmistrz złożył sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, omówił wstępne założenia do budżetu na 2016r. oraz wspólnie z Przewodniczącym rady Jerzym Orłowskim poinformował na jakim etapie jest składanie oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników urzędu.

Radni wybrali w tajnym głosowaniu, spośród czterech kandydatów, trzech ławników. Gminę Kowalewo Pomorskie w sądzie rodzinnym reprezentować będą: Małgorzata Seifert Kamper, Beata Stempska i Wiesław Chmielewicz.

Radni w czasie obrad przyjęli jednogłośnie wszystkie 14 uchwał, z treścią których można zapoznać się w BIP Kowalewo Pomorskie.

  sesja_11.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!