Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja rady miejskiej w Chełmońcu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja rady miejskiej w Chełmońcu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.09.2015

V7.jpgIII sesja rady miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie miała charakter wyjazdowy. W dniu 23 września br. obradowano w świetlicy wiejskiej w Chełmońcu. Tematem przewodnim posiedzenia były skutki wdrażania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2009 - 2032", zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Goście byli z sympatią przyjęci przez gospodarzy. Sołtys Chełmońca Zbigniew Zabielski w pigułce przedstawił historię i walory wsi Chełmoniec, a rada sołecka i mieszkańcy ugościli uczestników obrad pysznym ciastem. Wygląd i wyposażenie WDK zdobyte za pośrednictwem środków unijnych otrzymało wysokie uznanie w oczach przybyłych. W czasie sesji zaprezentowano po raz pierwszy film o dożynkach wojewódzkich, które miały miejsce 6 września (film tutaj:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6979&Itemid=16). Pogratulowano również p. Agnieszce Raiwer- nowo wybranej sołtys sołectwa Bielsk.  

Omawiając temat przewodni sesji, czyli realizację programu usuwania wyrobów azbestowych Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przytoczył liczby, które świadczą o poważnym podejściu samorządu jak i mieszkańców do zapisów krajowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Jego realizację założono na lata 2003 - 2032r. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyborów i odpadów zawierających azbest.

W gminie Kowalewo bardzo dobrze funkcjonuje baza azbestowa, która gromadzi i przetwarza informacje uzyskane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W bazie wpisane jest 491 osób fizycznych i prawnych z terenu naszej gminy. W całym kraju jest prawie 5mln. ton azbestu do utylizacji, z czego w Kowalewie Pomorskim ponad 2tys. Do tej pory od 2011 w programie naszym wzięło udział 138 chętnych, którzy oddali łącznie 300ton azbestu. Kosztowało to prawie 150tys.zł. Całą kwotę sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zachęcam mieszkańców do skorzystania z oferowanej przez nas możliwości bezpłatnego pozbycia się substancji trującej. Nie ma pewności, do kiedy będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Nie wiemy jak będzie to w przyszłości egzekwowane. Może pojawią się kolejne programy, gdzie oprócz kosztów zdjęcia i utylizacji azbestu będzie można ubiegać się o zwrot kosztów pokrycia dachowego. Jedno co jest pewne to, że azbest musi zniknąć do końca 2032r. - podkreślał w swoim przemówieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.

Jednym z tematów obrad była sytuacja finansowa gminy. Ustawowo burmistrz złożył sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, omówił wstępne założenia do budżetu na 2016r. oraz wspólnie z Przewodniczącym rady Jerzym Orłowskim poinformował na jakim etapie jest składanie oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników urzędu.

Radni wybrali w tajnym głosowaniu, spośród czterech kandydatów, trzech ławników. Gminę Kowalewo Pomorskie w sądzie rodzinnym reprezentować będą: Małgorzata Seifert Kamper, Beata Stempska i Wiesław Chmielewicz.

Radni w czasie obrad przyjęli jednogłośnie wszystkie 14 uchwał, z treścią których można zapoznać się w BIP Kowalewo Pomorskie.

  sesja_11.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!