Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dot. apelu do Marszałka Sejmu i zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dot. apelu do Marszałka Sejmu i zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
28.09.2015
Do tut. Urzędu wpłynęło pismo w spr. podpisania projektu apelu skierowanego do Marszałka Sejmu w sprawie uchwalenia zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw wraz z uwagami (w załączeniu). W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w w/wym. sprawie przez zainteresowane organizacje. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać do tut. Urzędu w formie papierowej (Plac Wolności 1, biuro nr 1) lub elektornicznej um.kowalewo@wp.pl w terminie do dnia 30.09.2015 r.
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!