Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
25.09.2015
stypendysci_28_09_15_000.jpgDnia 24 września br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla studentów i uczniów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to kontynuacja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012 r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie.
Po raz czwarty już mogliśmy być świadkami, jak młodzi, zdolni mieszkańcy naszej lokalnej społeczności uhonorowani zostali za nieprzeciętne rezultaty osiągnięte w minionym roku szkolnym. W spotkaniu, oprócz uczniów, uczestniczyli towarzyszący im rodzice, dyrektorzy placówek oświatowych oraz zaproszeni goście : Gospodarz Gali - Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz radni Rady Miejskiej, a tym samym nauczyciele w osobach p. Małgorzaty Szczepańskiej- Zillmann, p. Jolanty Wypych i p. Roberta Bejgra.

Po uroczystym rozpoczęciu i odśpiewaniu Hymnu Kowalewa Pomorskiego Burmistrz Miasta w towarzystwie p. Jerzego Koralewskiego z dumą przystąpił do wręczania laureatom stypendiów za efekty ich owocnej pracy. Na ręce rodziców natomiast złożone zostały serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w proces wychowawczy młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Możemy być dumni z faktu, iż z roku na rok, coraz więcej osób zasila grono stypendystów, stając się tym samym wzorem do naśladowania dla rówieśników.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, iż mimo ciągłego uczestnictwa w wielu wydarzeniach i spotkaniach, z racji pełnienia swojej funkcji, to właśnie takie chwile jak te są szczególnie podniosłe i satysfakcjonujące. Fakt, iż uczniowie musieli spełnić dość wygórowane kryteria określone w uchwale sprawia, że ci którzy dołączyli do grona tegorocznych stypendystów w pełni zasłużyli sobie na to wyróżnienie. Ponadto Burmistrz podkreślał, jak ważne jest, że w budżecie zawsze znajdują się środki z przeznaczeniem na rozwój i edukację młodego pokolenia. Są to niemałe kwoty, bowiem od 2012 roku wydatkowano na ten cel ponad 80 tys. zł.

Nagradzanie uzdolnionych mieszkańców gminy za ich ambitną postawę i osiąganie wysokich wyników w nauce, jest dobrym dowodem na to, że warto z zaangażowaniem uczestniczyć w życiu szkoły, rozwijać nowe umiejętności i swoją postawą godnie reprezentować naszą lokalną społeczność.

Na zakończenie do gratulacji i podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Jerzy Koralewski oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Podczas tegorocznej Gali stypendia naukowe przyznane zostały 36 laureatom, w tym:

  • jednej studence UMK w Toruniu (Kamili Sutkowskiej),

  • czterem uczniom szkół średnich, w tym z Torunia (Dominice Świerad,Weronice Kamińskiej), Golubia-Dobrzynia (Mateuszowi Grabowskiemu) i Chełmży (Marcie Preis),

  • trzynastu gimnazjalistom, w tym aż dziesiecioro uczniom Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim (Klarze Żurawskiej, Kornelii Kaszubowskiej, Agacie Nowak, Karoline Kałon, Julii Bąk, Pawłowi Jasienieckiemu, Beacie Buchholz, Natalii Oleś, Marcie Tockiej, Tomaszowi Brodziński) i trzem uczniom Gimnazjum nr 11 w Toruniu (Bogumile Grzegórskiej, Julii Nadarzewskiej, Przemysławowi Kołaczyńskiemu),

  • osiemnastu uczniom szkół podstawowych z terenu naszej gminy - dziesięcioro ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie (Michałowi Zillmann, Weronice Szczepańskiej, Bartłomiejowi Kołaczyńskiemu, Klaudii Chłopeckiej, Janowi Iwanowskiemu, Kacprowi Stachowskiemu, Zuzannie Kiżewskiej, Patrycji Kleckiej, Kamilowi Romanowskiemu, Wojciechowi Jankowskiemu), siedmiu ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (Damianowi Wardzińskiemu, Natalii Zielińskiej, Sandrze Waćkowskiej, Stanisławowi Grzegórskiemu, Marii Bonieckiej, Weronice Długozima, Jakubowi Górnemu) oraz jednemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące (Kacprowi Lewandowskiemu).

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, by w przyjemnej atmosferze wspólnie świętować swój sukces.

stypendysci_28_09_15_001.jpg
stypendysci_28_09_15_002.jpg
stypendysci_28_09_15_003.jpg
stypendysci_28_09_15_004.jpg
stypendysci_28_09_15_005.jpg
stypendysci_28_09_15_006.jpg
stypendysci_28_09_15_007.jpg
stypendysci_28_09_15_008.jpg
stypendysci_28_09_15_009.jpg
stypendysci_28_09_15_010.jpg
stypendysci_28_09_15_011.jpg
stypendysci_28_09_15_012.jpg
stypendysci_28_09_15_013.jpg
stypendysci_28_09_15_014.jpg
stypendysci_28_09_15_015.jpg
stypendysci_28_09_15_016.jpg
stypendysci_28_09_15_017.jpg
 stypendysci_28_09_15_018.jpg
stypendysci_28_09_15_019.jpg
stypendysci_28_09_15_020.jpg
stypendysci_28_09_15_021.jpg
stypendysci_28_09_15_022.jpg
 stypendysci_28_09_15_023.jpg
stypendysci_28_09_15_024.jpg
stypendysci_28_09_15_025.jpg
stypendysci_28_09_15_026.jpg
stypendysci_28_09_15_027.jpg
stypendysci_28_09_15_028.jpg
stypendysci_28_09_15_029.jpg
stypendysci_28_09_15_030.jpg
stypendysci_28_09_15_031.jpg
 stypendysci_28_09_15_032.jpg
 stypendysci_28_09_15_033.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!