Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
25.09.2015
stypendysci_28_09_15_000.jpgDnia 24 września br. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla studentów i uczniów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Jest to kontynuacja przyjętego uchwałą z dnia 14 czerwca 2012 r. programu w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie.
Po raz czwarty już mogliśmy być świadkami, jak młodzi, zdolni mieszkańcy naszej lokalnej społeczności uhonorowani zostali za nieprzeciętne rezultaty osiągnięte w minionym roku szkolnym. W spotkaniu, oprócz uczniów, uczestniczyli towarzyszący im rodzice, dyrektorzy placówek oświatowych oraz zaproszeni goście : Gospodarz Gali - Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz radni Rady Miejskiej, a tym samym nauczyciele w osobach p. Małgorzaty Szczepańskiej- Zillmann, p. Jolanty Wypych i p. Roberta Bejgra.

Po uroczystym rozpoczęciu i odśpiewaniu Hymnu Kowalewa Pomorskiego Burmistrz Miasta w towarzystwie p. Jerzego Koralewskiego z dumą przystąpił do wręczania laureatom stypendiów za efekty ich owocnej pracy. Na ręce rodziców natomiast złożone zostały serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w proces wychowawczy młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Możemy być dumni z faktu, iż z roku na rok, coraz więcej osób zasila grono stypendystów, stając się tym samym wzorem do naśladowania dla rówieśników.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, iż mimo ciągłego uczestnictwa w wielu wydarzeniach i spotkaniach, z racji pełnienia swojej funkcji, to właśnie takie chwile jak te są szczególnie podniosłe i satysfakcjonujące. Fakt, iż uczniowie musieli spełnić dość wygórowane kryteria określone w uchwale sprawia, że ci którzy dołączyli do grona tegorocznych stypendystów w pełni zasłużyli sobie na to wyróżnienie. Ponadto Burmistrz podkreślał, jak ważne jest, że w budżecie zawsze znajdują się środki z przeznaczeniem na rozwój i edukację młodego pokolenia. Są to niemałe kwoty, bowiem od 2012 roku wydatkowano na ten cel ponad 80 tys. zł.

Nagradzanie uzdolnionych mieszkańców gminy za ich ambitną postawę i osiąganie wysokich wyników w nauce, jest dobrym dowodem na to, że warto z zaangażowaniem uczestniczyć w życiu szkoły, rozwijać nowe umiejętności i swoją postawą godnie reprezentować naszą lokalną społeczność.

Na zakończenie do gratulacji i podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Jerzy Koralewski oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Podczas tegorocznej Gali stypendia naukowe przyznane zostały 36 laureatom, w tym:

  • jednej studence UMK w Toruniu (Kamili Sutkowskiej),

  • czterem uczniom szkół średnich, w tym z Torunia (Dominice Świerad,Weronice Kamińskiej), Golubia-Dobrzynia (Mateuszowi Grabowskiemu) i Chełmży (Marcie Preis),

  • trzynastu gimnazjalistom, w tym aż dziesiecioro uczniom Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim (Klarze Żurawskiej, Kornelii Kaszubowskiej, Agacie Nowak, Karoline Kałon, Julii Bąk, Pawłowi Jasienieckiemu, Beacie Buchholz, Natalii Oleś, Marcie Tockiej, Tomaszowi Brodziński) i trzem uczniom Gimnazjum nr 11 w Toruniu (Bogumile Grzegórskiej, Julii Nadarzewskiej, Przemysławowi Kołaczyńskiemu),

  • osiemnastu uczniom szkół podstawowych z terenu naszej gminy - dziesięcioro ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie (Michałowi Zillmann, Weronice Szczepańskiej, Bartłomiejowi Kołaczyńskiemu, Klaudii Chłopeckiej, Janowi Iwanowskiemu, Kacprowi Stachowskiemu, Zuzannie Kiżewskiej, Patrycji Kleckiej, Kamilowi Romanowskiemu, Wojciechowi Jankowskiemu), siedmiu ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (Damianowi Wardzińskiemu, Natalii Zielińskiej, Sandrze Waćkowskiej, Stanisławowi Grzegórskiemu, Marii Bonieckiej, Weronice Długozima, Jakubowi Górnemu) oraz jednemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące (Kacprowi Lewandowskiemu).

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek, by w przyjemnej atmosferze wspólnie świętować swój sukces.

stypendysci_28_09_15_001.jpg
stypendysci_28_09_15_002.jpg
stypendysci_28_09_15_003.jpg
stypendysci_28_09_15_004.jpg
stypendysci_28_09_15_005.jpg
stypendysci_28_09_15_006.jpg
stypendysci_28_09_15_007.jpg
stypendysci_28_09_15_008.jpg
stypendysci_28_09_15_009.jpg
stypendysci_28_09_15_010.jpg
stypendysci_28_09_15_011.jpg
stypendysci_28_09_15_012.jpg
stypendysci_28_09_15_013.jpg
stypendysci_28_09_15_014.jpg
stypendysci_28_09_15_015.jpg
stypendysci_28_09_15_016.jpg
stypendysci_28_09_15_017.jpg
 stypendysci_28_09_15_018.jpg
stypendysci_28_09_15_019.jpg
stypendysci_28_09_15_020.jpg
stypendysci_28_09_15_021.jpg
stypendysci_28_09_15_022.jpg
 stypendysci_28_09_15_023.jpg
stypendysci_28_09_15_024.jpg
stypendysci_28_09_15_025.jpg
stypendysci_28_09_15_026.jpg
stypendysci_28_09_15_027.jpg
stypendysci_28_09_15_028.jpg
stypendysci_28_09_15_029.jpg
stypendysci_28_09_15_030.jpg
stypendysci_28_09_15_031.jpg
 stypendysci_28_09_15_032.jpg
 stypendysci_28_09_15_033.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!