Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
28.09.2015

konsultacje_30_09_15_000.jpgW dniu 16 września 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dot.: STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2015-2020 oraz LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY".

Na spotkaniu Wykonawcy dwóch różnych dokumentów przedstawili wyniki opracowanej diagnozy, wyniki badań ankietowych oraz określili misję, wizję i cele rozwoju, a także kierunki działań i przykładowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

konsultacje_30_09_15_001.jpg

 

konsultacje_30_09_15_002.jpg 
konsultacje_30_09_15_003.jpg 
konsultacje_30_09_15_004.jpg 
konsultacje_30_09_15_005.jpg
konsultacje_30_09_15_006.jpg
konsultacje_30_09_15_007.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!