Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
28.09.2015

konsultacje_30_09_15_000.jpgW dniu 16 września 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie konsultacyjne dot.: STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2015-2020 oraz LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY".

Na spotkaniu Wykonawcy dwóch różnych dokumentów przedstawili wyniki opracowanej diagnozy, wyniki badań ankietowych oraz określili misję, wizję i cele rozwoju, a także kierunki działań i przykładowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

konsultacje_30_09_15_001.jpg

 

konsultacje_30_09_15_002.jpg 
konsultacje_30_09_15_003.jpg 
konsultacje_30_09_15_004.jpg 
konsultacje_30_09_15_005.jpg
konsultacje_30_09_15_006.jpg
konsultacje_30_09_15_007.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!