Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Zmiany w opłacie skarbowej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiany w opłacie skarbowej Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
15.01.2007

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej, w której nastąpiły dość istotne zmiany.

Nie ma już znaczków skarbowych a opłaty dokonuje się w formie gotówkowej w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Zniesiono opłatę skarbową m.in. od podań i załączników do podań a obowiązek jej zapłaty odniesiono do konkretnych czynności organów administracji publicznej tj. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania czynności urzędowej. Opłacie skarbowej od tej pory, nie podlegają także weksle. Podlegać tej opłacie natomiast będzie wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub z planu zagospodarowania przestrzennego, które dotychczas podlegały opłacie administracyjnej, według stawek określonych przez Radę Miejską.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!