Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.10.2015
small.jpgW dniu 30 września br. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka i organ prowadzący placówkę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękowali za współprace ustępującej radzie rodziców i powitali nową radę.

Ustępująca rada w osobach: przewodnicząca Adrianna Midura, zastępca Bogdan Oskwarek, sekretarz Bartosz Boniecki, skarbnik Lidia Dunajska, członkowie: Renata Siwiec, Beata Kwiatkowska, Lidia Osmańska, Sebastian Makowski i komisja rewizyjna Rafał Kamper i Kamila Krzywdzińska otrzymała podziękowania i tort. Podsumowując miniony rok dyrektor Joanna Piasecka podkreślała ogrom pracy jaką włożyła rada, aby uprzyjemnić dzieciom pobyt w przedszkolu. Sfinansowano paczki na święta, prezenty na pożegnanie starszaków, nowe wyposażenie do sal (kwiaty, książki, zabawki) i dofinansowanie do wycieczki.  

Nowa rada rodziców w składzie: przewodniczący Bogdan Oskwarek, zastępca Ilona Wrzesińska, sekretarz Ewa Bąk, skarbnik Lidia Dunajska i członkowie: Marek Krasicki, Karolina Zacharek, Rafał Kamper, Renata Siwiec, Magdalena Lipińska, Kamila Zawal i Ewelina Meda zapewniała, że równie aktywnie będzie wspierała dyrekcje tej placówki. Już są pierwsze wyzwania na rok szkolny 2015/2016.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał rolę Rady Rodziców.             

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniały.  Tylko wtedy bowiem istnieje szansa na uformowanie dobrego, mądrego  i wrażliwego małego człowieka. Rodzice są naszymi pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki prezentujemy w przedszkolu, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i tym lepszy będzie rozwój dziecka. Rada Rodziców to reprezentanci 100 rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej placówki. Ze swojej strony zapewniam o otwartości i chęci ścisłej współpracy- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!