Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.10.2015
small.jpgW dniu 30 września br. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka i organ prowadzący placówkę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękowali za współprace ustępującej radzie rodziców i powitali nową radę.

Ustępująca rada w osobach: przewodnicząca Adrianna Midura, zastępca Bogdan Oskwarek, sekretarz Bartosz Boniecki, skarbnik Lidia Dunajska, członkowie: Renata Siwiec, Beata Kwiatkowska, Lidia Osmańska, Sebastian Makowski i komisja rewizyjna Rafał Kamper i Kamila Krzywdzińska otrzymała podziękowania i tort. Podsumowując miniony rok dyrektor Joanna Piasecka podkreślała ogrom pracy jaką włożyła rada, aby uprzyjemnić dzieciom pobyt w przedszkolu. Sfinansowano paczki na święta, prezenty na pożegnanie starszaków, nowe wyposażenie do sal (kwiaty, książki, zabawki) i dofinansowanie do wycieczki.  

Nowa rada rodziców w składzie: przewodniczący Bogdan Oskwarek, zastępca Ilona Wrzesińska, sekretarz Ewa Bąk, skarbnik Lidia Dunajska i członkowie: Marek Krasicki, Karolina Zacharek, Rafał Kamper, Renata Siwiec, Magdalena Lipińska, Kamila Zawal i Ewelina Meda zapewniała, że równie aktywnie będzie wspierała dyrekcje tej placówki. Już są pierwsze wyzwania na rok szkolny 2015/2016.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał rolę Rady Rodziców.             

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniały.  Tylko wtedy bowiem istnieje szansa na uformowanie dobrego, mądrego  i wrażliwego małego człowieka. Rodzice są naszymi pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki prezentujemy w przedszkolu, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i tym lepszy będzie rozwój dziecka. Rada Rodziców to reprezentanci 100 rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej placówki. Ze swojej strony zapewniam o otwartości i chęci ścisłej współpracy- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!