Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przygotowania do wyborów parlamentarnych rozpoczęte

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przygotowania do wyborów parlamentarnych rozpoczęte Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.10.2015
J1.jpguż w dniu 25 października br. każdy obywatel będzie mógł wybrać  swojego posła i senatora. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali.  Gmina Kowalewo Pomorskie to 8 obwodów.

Od kilkunastu lat bez zmian komisje obradują w 8 lokalach: w szkołach podstawowych w Kowalewie, w Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Pluskowęsach, w Domu Kultury oraz w remizach w Mlewcu, w Sierakowie i w Chełmoniu. Trzy lokale (MGOK, SP W. Łąka i SP W. Rychnowo) są przystosowane do głosowania osób niepełnosprawnych. W dniu wyborów będą one otwarte od 7.00-21.00.

W dniu 7 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych, wybrano przewodniczących i zastępców oraz zapoznano członków z zasadami pracy w komisjach wyborczych. Ustalono terminy 2 szkoleń, odbiorów lokali i liczenia kart do głosowania.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował o rzetelne podejście do tej funkcji. Za członków komisji odpowiadają komitet, natomiast na członku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wyborów. Zwrócił się z prośbą o dokładną analizę pokrewieństwa z kandydatami, aby nie spowodować zakłócenia procesu wyboru.

Burmistrz przypomniał zebranym, że członków do poszczególnych komisji zgłaszają komitety wyborcze, którzy zgłaszają kandydatów na posła lub na senatora w danym okręgu.  W naszej gminie kandydatów wystawiło 6 uprawnionych komitetów. W komisjach z obszarów wiejskich pracować będzie po 6 zgłoszonych członków + po 1 przedstawicielu urzędu. Okręgi miejskie (1 i 2) mają więcej mieszkańców (powyżej 2tys.) i tu komisje liczyć muszą minimalnie po 9 członków (6 zgłoszonych przez komitety, 1 pracownik urzędu + 2 przedstawicieli społeczeństwa wskazanych przez burmistrza).

1.jpg
 2.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!