Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przygotowania do wyborów parlamentarnych rozpoczęte

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przygotowania do wyborów parlamentarnych rozpoczęte Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.10.2015
J1.jpguż w dniu 25 października br. każdy obywatel będzie mógł wybrać  swojego posła i senatora. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali.  Gmina Kowalewo Pomorskie to 8 obwodów.

Od kilkunastu lat bez zmian komisje obradują w 8 lokalach: w szkołach podstawowych w Kowalewie, w Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Pluskowęsach, w Domu Kultury oraz w remizach w Mlewcu, w Sierakowie i w Chełmoniu. Trzy lokale (MGOK, SP W. Łąka i SP W. Rychnowo) są przystosowane do głosowania osób niepełnosprawnych. W dniu wyborów będą one otwarte od 7.00-21.00.

W dniu 7 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych, wybrano przewodniczących i zastępców oraz zapoznano członków z zasadami pracy w komisjach wyborczych. Ustalono terminy 2 szkoleń, odbiorów lokali i liczenia kart do głosowania.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował o rzetelne podejście do tej funkcji. Za członków komisji odpowiadają komitet, natomiast na członku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wyborów. Zwrócił się z prośbą o dokładną analizę pokrewieństwa z kandydatami, aby nie spowodować zakłócenia procesu wyboru.

Burmistrz przypomniał zebranym, że członków do poszczególnych komisji zgłaszają komitety wyborcze, którzy zgłaszają kandydatów na posła lub na senatora w danym okręgu.  W naszej gminie kandydatów wystawiło 6 uprawnionych komitetów. W komisjach z obszarów wiejskich pracować będzie po 6 zgłoszonych członków + po 1 przedstawicielu urzędu. Okręgi miejskie (1 i 2) mają więcej mieszkańców (powyżej 2tys.) i tu komisje liczyć muszą minimalnie po 9 członków (6 zgłoszonych przez komitety, 1 pracownik urzędu + 2 przedstawicieli społeczeństwa wskazanych przez burmistrza).

1.jpg
 2.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!