Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Realizacja projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie,,

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Realizacja projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie,, Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
13.10.2015

przedszk_przy_szkole_13_10_15_000.jpgInformujemy, iż Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie". Projekt systemowy jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja planowana jest na okres: maj 2015 - październik 2015.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 SP w Gminie Kowalewo Pomorskie poprzez ich dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w terminie do 30.10.2015r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • stworzenie w 4 SP prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację placów zabaw,

  • zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 3 oddziałach przedszkolnych w 3 SP dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych,

  • stworzenie w 5 oddziałach przedszkolnych działających przy 4 SP warunków umożliwiających objecie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przedszk_przy_szkole_13_10_15_001.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!