Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Realizacja projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie,,

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Realizacja projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie,, Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
13.10.2015

przedszk_przy_szkole_13_10_15_000.jpgInformujemy, iż Gmina Kowalewo Pomorskie uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole przy szkole - Gmina Kowalewo Pomorskie". Projekt systemowy jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja planowana jest na okres: maj 2015 - październik 2015.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych przy 4 SP w Gminie Kowalewo Pomorskie poprzez ich dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w terminie do 30.10.2015r.

W ramach projektu zaplanowano:

  • stworzenie w 4 SP prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację placów zabaw,

  • zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 3 oddziałach przedszkolnych w 3 SP dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych,

  • stworzenie w 5 oddziałach przedszkolnych działających przy 4 SP warunków umożliwiających objecie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przedszk_przy_szkole_13_10_15_001.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!