Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow SAMORZĄD WSI ELZANOWO

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SAMORZĄD WSI ELZANOWO Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
15.10.2015

W dniu 9 października 2015 r. odbyło się kolejne zebranie wiejskie sołectwa Elzanowo. Podczas zebrania poruszono główny temat, którym było wytypowanie kolejnych dróg przeznaczonych do utwardzenia.

Podczas zebrania wiejskiego Doradca - Pełnomocnik Burmistrza p. Ilona Rybicka nadmieniła, iż temat dróg jest tematem kontrowersyjnym. Wspomniała, że był również podejmowany na poprzednim zebraniu wiejskim. Poinformowała, że obecna uchwała Rady Miejskiej dotycząca utwardzenia dróg jest już na etapie końcowym i jest niemalże cała zrealizowana. W związku z tym w najbliższym czasie będzie podejmowana kolejna uchwała.

Społeczeństwo wsi Elzanowo, przy frekwencji 10,50% w głosowaniu jawnym wprowadziło kolejną drogę do utwardzenia - jako trzecią - drogę nr 110114C relacji Elzanowo - Borówno.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!