Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odbieranie popiołu z palenisk domowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbieranie popiołu z palenisk domowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
16.10.2015

product_zoom_15300.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu w sprawie gromadzenia popiołu z palenisk domowych w pojemnikach na odpady komunalne informujemy, że przedsiębiorca odbierający nieczystości stałe będzie prowadził zbiórkę popiołu z dodatkowych pojemników. Do tego celu mieszkańcy będą mogli wykorzystać ocynkowane pojemniki 110 l.

Informujemy ponadto, że popiół będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami (bez względu na oddawaną ilość), o ile nie będzie on zmieszany z innymi selektywnie zebranymi frakcjami.

Osoby zainteresowane odrębnym zbieraniem popiołu prosimy o zgłoszenie tego faktu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim lub pod nr tel. 56 684 15 79 wew. 52.

Nadmieniamy, że popiół będzie odbierany przez przedsiębiorcę z dodatkowych pojemników, wyłącznie z nieruchomości wcześniej zgłoszonych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!