Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szanowni Państwo, ofiarodawcy 1 % podatku dochodowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szanowni Państwo, ofiarodawcy 1 % podatku dochodowego Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
20.10.2015

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przekazali darowiznę w postaci odpisu swojego 1 % podatku dochodowego na konto Ludowego Klubu Sportowego "Promień".

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc. Przekazane w 2015 r. środki w kwocie ponad 7 tys. zł. przyczynią się do poprawy funkcjonowania sekcji sportowych tego Klubu. Pragniemy poinformować, że w Klubie funkcjonują trzy sekcje sportowe : sekcja piłki nożnej w ramach której cztery drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych, w tym drużyna seniorów prowadzącą rozgrywki w IV lidze, sekcję szachową, których zawodnicy uzyskują znaczące wyniki w zawodach na terenie całego kraju oraz sekcje trójboju siłowego. Ponadto Klub jest współorganizatorem dużych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim : Międzynarodowego Turnieju Szachowego i Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego.

Przychylność Państwa w powyższej sprawie pozwoli poprawić sytuację finansową Klubu.

Pragniemy wyrazić również nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na finansowe wsparcie przez Państwo działań naszego klubu sportowego.

Składając podziękowania życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Jerzy Behrendt                                              Andrzej Grabowski

                                                  Prezes                                                       Burmistrz Miasta

LKS "Promień"                                                Kowalewo Pomorskie

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!