Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o dzieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o dzieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2015
4.jpgRok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 20 października br. spotkali się rodzice 491 uczniów, dyrekcja, 46 nauczycieli i organ prowadzący w osobie Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.

Nie mogło również zabraknąć Rady Rodziców z nowo wybraną przewodniczącą Agnieszką Reiwer. Dyrektor Benedykt Mroziński odszedł od tradycyjnej formy corocznego przedstawiania zasad funkcjonowania szkoły, a poświęcił czas na pochwaleniu się tym, co poza nauczaniem oferuje dzieciom ta placówka. Przedstawił rodzicom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zrealizowanych projektów, odbytych  wycieczek,  przeprowadzonych inwestycji i modernizacji. Pokazał z jaką troską placówka dba o rozwój emocjonalny dziecka.

Każdy z uczniów, bez względu na wiek czy predyspozycje zdrowotne znajdzie tu coś dla siebie. Mamy zespoły taneczne, chór, koła naukowe i sportowe. Praktycznie we wszystkich klasach do końca roku będą tablice interaktywne. W tym roku, dzięki samorządowi gminy zyskaliśmy plac zabaw za prawie 140tys.zł. Organizujemy szereg turniejów, festynów i pikników, które mają na celu konsolidacje uczniów ale i są przeznaczone dla rodziców. Wystarczą tylko dobre chęci i mobilizacja z ich strony. Nie sposób przecenić wkładu rodziców w funkcjonowanie szkoły. Wspierają oni ją rzeczowo, finansowo jak i poświęcając swój czas na prace porządkowe czy organizację imprez dla dzieci. Rada Rodziców to jeden z najważniejszych organów placówki, to partner do działania- podkreślał dyrektor.

Jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę współpracy wszystkich trzech stron: dyrekcji szkoły, samorządu oraz rodziców. Wówczas stworzone zostaną najbardziej optymalne warunki spełniające potrzeby rozwojowe uczniów.

Szkoła jest bezpieczna i w pełni wyposażona. Nasze dzieci nie musza mieć kompleksów przed mieszkańcami dużych miast. Organ prowadzący jak i dyrektor szkoły stworzył wraz z nauczycielami warunki do nauki. Nasze wyniki z egzaminów klas szóstych systematycznie rosną, mamy lepszą średnią niż powiat, województwo, a nawet kraj. Jest to wskaźnik, że starania samorządu i kierowane na oświatę środki z budżetu gminy są dobrze spożytkowane. Samorząd troszczy się również o kondycję uczniów. Obiekty sportowe są do ich dyspozycji. Bezpłatnie mogą korzystać z Centrum Rekreacji i Sportu i z pływalni. Samorząd wspiera finansowo uczniów zdolnych (stypendia naukowe, program rozwoju oświaty) oraz uczniów z rodzin potrzebujących (stypendia socjalne). Od przejęcia w latach 90-tych przez samorządy nadzoru nad oświatą była ona moim priorytetem. Widać po osiąganych przez uczniów i nauczycieli efektach, że dobrze wywiązaliśmy się z nadzoru nad nią- dodał Burmistrz- Jednocześnie dziękuję za współpracę z Radą Rodziców. Jest to organ, który ma olbrzymi wpływ nie tylko na program nauczania, ale również wychowania w szkole. Ta współpraca z organem prowadzącym jak i dyrektorem jest wzorowa.

Obecne na zebraniu panie: przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Reiwer i sekretarz Anna Panak oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Tobie My Grażyna Majewska zachęcały rodziców do współpracy. Cały dochód z zabaw karnawałowych, zbiórek, festynów ekologicznych trafia do uczniów m.in. na podręczniki, słodycze czy wyposażenie klas. W minionym roku rada rodziców np. ufundowała ogrodzenie placu zabaw, a stowarzyszenie zorganizowało piknik rodzinny czy dofinansowało zakupy okularów i wizyty w poradniach specjalistycznych.

 szkola.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!