Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o dzieci

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o dzieci Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2015
4.jpgRok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 20 października br. spotkali się rodzice 491 uczniów, dyrekcja, 46 nauczycieli i organ prowadzący w osobie Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.

Nie mogło również zabraknąć Rady Rodziców z nowo wybraną przewodniczącą Agnieszką Reiwer. Dyrektor Benedykt Mroziński odszedł od tradycyjnej formy corocznego przedstawiania zasad funkcjonowania szkoły, a poświęcił czas na pochwaleniu się tym, co poza nauczaniem oferuje dzieciom ta placówka. Przedstawił rodzicom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zrealizowanych projektów, odbytych  wycieczek,  przeprowadzonych inwestycji i modernizacji. Pokazał z jaką troską placówka dba o rozwój emocjonalny dziecka.

Każdy z uczniów, bez względu na wiek czy predyspozycje zdrowotne znajdzie tu coś dla siebie. Mamy zespoły taneczne, chór, koła naukowe i sportowe. Praktycznie we wszystkich klasach do końca roku będą tablice interaktywne. W tym roku, dzięki samorządowi gminy zyskaliśmy plac zabaw za prawie 140tys.zł. Organizujemy szereg turniejów, festynów i pikników, które mają na celu konsolidacje uczniów ale i są przeznaczone dla rodziców. Wystarczą tylko dobre chęci i mobilizacja z ich strony. Nie sposób przecenić wkładu rodziców w funkcjonowanie szkoły. Wspierają oni ją rzeczowo, finansowo jak i poświęcając swój czas na prace porządkowe czy organizację imprez dla dzieci. Rada Rodziców to jeden z najważniejszych organów placówki, to partner do działania- podkreślał dyrektor.

Jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę współpracy wszystkich trzech stron: dyrekcji szkoły, samorządu oraz rodziców. Wówczas stworzone zostaną najbardziej optymalne warunki spełniające potrzeby rozwojowe uczniów.

Szkoła jest bezpieczna i w pełni wyposażona. Nasze dzieci nie musza mieć kompleksów przed mieszkańcami dużych miast. Organ prowadzący jak i dyrektor szkoły stworzył wraz z nauczycielami warunki do nauki. Nasze wyniki z egzaminów klas szóstych systematycznie rosną, mamy lepszą średnią niż powiat, województwo, a nawet kraj. Jest to wskaźnik, że starania samorządu i kierowane na oświatę środki z budżetu gminy są dobrze spożytkowane. Samorząd troszczy się również o kondycję uczniów. Obiekty sportowe są do ich dyspozycji. Bezpłatnie mogą korzystać z Centrum Rekreacji i Sportu i z pływalni. Samorząd wspiera finansowo uczniów zdolnych (stypendia naukowe, program rozwoju oświaty) oraz uczniów z rodzin potrzebujących (stypendia socjalne). Od przejęcia w latach 90-tych przez samorządy nadzoru nad oświatą była ona moim priorytetem. Widać po osiąganych przez uczniów i nauczycieli efektach, że dobrze wywiązaliśmy się z nadzoru nad nią- dodał Burmistrz- Jednocześnie dziękuję za współpracę z Radą Rodziców. Jest to organ, który ma olbrzymi wpływ nie tylko na program nauczania, ale również wychowania w szkole. Ta współpraca z organem prowadzącym jak i dyrektorem jest wzorowa.

Obecne na zebraniu panie: przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Reiwer i sekretarz Anna Panak oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Tobie My Grażyna Majewska zachęcały rodziców do współpracy. Cały dochód z zabaw karnawałowych, zbiórek, festynów ekologicznych trafia do uczniów m.in. na podręczniki, słodycze czy wyposażenie klas. W minionym roku rada rodziców np. ufundowała ogrodzenie placu zabaw, a stowarzyszenie zorganizowało piknik rodzinny czy dofinansowało zakupy okularów i wizyty w poradniach specjalistycznych.

 szkola.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!