Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie akcji ,,Sprzątanie Świata - Polska 2015

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie akcji ,,Sprzątanie Świata - Polska 2015 Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.10.2015
sprzatanie_swiata_000_22_10_15.jpgKampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.
Tegoroczna akcja, która odbywała się w dniach 18-19 września, pod hasłem przewodnim „Wyprawa - PoPrawa", zakończyła się pełnym sukcesem. W kampanię zaangażowane były przedszkolaki z Przedszkola Publicznego i Przedszkola Niepublicznego „Entliczek-Pentliczek", uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i  Wielkim Rychnowie, gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy, a ponadto dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz grupa ministrantów pod opieką ks. Marka Wysockiego. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyli również członkowie niektórych KGW, OSP i mieszkańcy 10 sołectw, w tym: Borówno, Elzanowo, Kiełpiny, Mlewo, Nowy Dwór, Piątkowo, Pruska Łąka, Sierakowo, Szychowo, Wielka Łąka oraz Osiedle Jana Kochanowskiego. Po godzinach pracy do akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

Dzięki przychylności sponsora - pana Leszka Mula, mogliśmy zaopatrzyć chętnych do sprzątania w worki foliowe, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji. W związku z  tym, w dniach 18-19 września br. uczniowie uporządkowali tereny wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, ogródków działkowych, osiedla znajdujące się w obrębie miasta oraz parki, zieleńce i dworce kolejowe. Przedszkolaki wyruszyły zaś na sprzątanie swojego placu zabaw, boiska przy ul. Św. Mikołaja, a także parku przy ul. Fosa Jagiellońska oraz przyległych ulic i  chodników w Kowalewie Pomorskim. Natomiast mieszkańcy sołectw zbierali odpady z rowów i  poboczy dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków autobusowych, boisk i placów zabaw oraz terenów przy świetlicach. Ponadto pracownicy MGOPS, ZGKiM i UM porządkowali tereny wokół własnych budynków, parki oraz teren Góry Zamkowej.

Ponadto w ramach kampanii, dzieci z Przedszkola i Szkół Podstawowych uczestniczyły w odbywającej się w dniu 20 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim „Ekobiesiadzie" oraz pogadankach i konkursach o tematyce ekologicznej, zorganizowanych przez wychowawców. Podobnie jak w latach ubiegłych, za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.

Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięło 1639 osób, a ilość odpadów zmieszanych, które wywieziono z terenu naszej gminy przekroczyła 0,5 tony. Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Pozostałe odpady - tworzywa sztuczne, papier oraz szkło trafiły do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie Świata - Polska" i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.

sprzatanie_swiata_002_22_10_15.jpg
sprzatanie_swiata_003_22_10_15.jpg
sprzatanie_swiata_004_22_10_15.jpg
sprzatanie_swiata_005_22_10_15.jpg
 sprzatanie_swiata_006_22_10_15.jpg
 
sprzatanie_swiata_008_22_10_15.jpg 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!