Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nasza duma i radość

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nasza duma i radość Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.10.2015
29.jpgW dniu 21 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XIX edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych.

Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli. Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Koralewski i Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Wiśniewski. Wręczenia wyróżnień i nagród oraz gratulacji dla rodziców dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki z budżetu na wyróżnienie laureatów konkursów i ich nauczycieli. W Długofalowym Programie w ciągu 19 lat uhonorowano finansowo i dyplomami 229 nauczycieli i 388 uczniów na łączna kwotę prawie 207tys.zł. Przyznawane są również uczniom stypendia naukowe za wyniki i stypendia socjalne- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.  Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście.

Laureatami za rok szkolny 2014/2015 zostali:

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:

- absolwentka Klara Żurawska- laureatka konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego, laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego oraz laureatka ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",

- absolwent Jakub Rachubiński- laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",

- absolwent Wawrzyniec Orłowski- laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" i laureat konkursu przedmiotowego z historii,

- absolwentka Kornelia Kaszubowska - laureatka konkursu przedmiotowego z biologii,

- absolwent Jakub Ostrowski - laureat konkursu przedmiotowego z biologii,

- Kinga Derewecka - III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- absolwent Filip Cierniakowski- laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego- jako pierwszy w historii szkoły uzyskał ten tytuł,

- Jerzy Polakiewicz- laureat konkursu przedmiotowego z geografii,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie:

- absolwent Michał Zillman - II miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- absolwent Damian Kuberski - III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Hubert Kowalik - I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- absolwent Damian Wardziński- laureat konkursu przedmiotowego z przyrody, laureat konkursu matematycznego „Liga zadaniowa" i finalista konkursu przedmiotowego z matematyki (dyplom),

- Julia Tucholska- I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii"

- Szymon Górny - I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

- Michał Zacharek- I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii"

Dyplomy:

- Bartosz Małkiewicz- finalista konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Mikołaj Terliński -finalista konkursu przedmiotowego z j. polskiego i j. angielskiego,

- Zdobywczynie XII miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach przełajowych dziewcząt 8 x 800m: Zofia Jeżowska, Maria Jeżowska, Dominika Kawula, Oliwia Rudnicka, Zofia Polakiewicz, Karolina Glasa, Weronika Buraki i Klaudia Budzińska,

- Zdobywcy XXI miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach przełajowych chłopców 8 x 1000m: Patryk Ciepliński, Tymoteusz Żuławski,  Stanisław Grzegórski,  Jakub Piórkowski, Dominik Dąbrowski, Wojciech Cebula, Marcel Chełkowski i Dawid Opaliński,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące:

Dyplom: Mikołaj Siwiec- I miejsce w Wojewódzkim Internetowym Konkursie Matematycznym

Nagrody i dyplomy dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w związku z zajęciem przez uczniów czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych:

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: Malwina Sikora, Anna Sieradzka, Tomasz Bruchlej, Julia Idziak, Anna Górna, Krystyna Bartoszyńska,

Dyplom  Justyna Sankiewicz,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Małgorzata Szczepańska-Zillmann,

Dyplom- Agnieszka Szymczak,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: Marzanna Siergiej, Katarzyna Grabowska, Anna Jarecka, Elżbieta Kuciak-Olszewska i Małgorzata Kłos,

Dyplom- Benedykt Mroziński, Joanna Latanowicz, Małgorzata Piórkowska, Jolanta Zarembska, Dorota Piątkowska i Andrzej Łukaszewski,

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące: Dyplom-Danuta Płuciennik-Dębińska.

dlogafalowy_01.jpg
 dlogafalowy_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!