Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nasza duma i radość

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nasza duma i radość Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.10.2015
29.jpgW dniu 21 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XIX edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych.

Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli. Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Koralewski i Przewodniczący NSZZ Solidarność Jerzy Wiśniewski. Wręczenia wyróżnień i nagród oraz gratulacji dla rodziców dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu. Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe środki z budżetu na wyróżnienie laureatów konkursów i ich nauczycieli. W Długofalowym Programie w ciągu 19 lat uhonorowano finansowo i dyplomami 229 nauczycieli i 388 uczniów na łączna kwotę prawie 207tys.zł. Przyznawane są również uczniom stypendia naukowe za wyniki i stypendia socjalne- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.  Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście.

Laureatami za rok szkolny 2014/2015 zostali:

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:

- absolwentka Klara Żurawska- laureatka konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego, laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego oraz laureatka ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",

- absolwent Jakub Rachubiński- laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",

- absolwent Wawrzyniec Orłowski- laureat ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" i laureat konkursu przedmiotowego z historii,

- absolwentka Kornelia Kaszubowska - laureatka konkursu przedmiotowego z biologii,

- absolwent Jakub Ostrowski - laureat konkursu przedmiotowego z biologii,

- Kinga Derewecka - III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- absolwent Filip Cierniakowski- laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego- jako pierwszy w historii szkoły uzyskał ten tytuł,

- Jerzy Polakiewicz- laureat konkursu przedmiotowego z geografii,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie:

- absolwent Michał Zillman - II miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- absolwent Damian Kuberski - III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa"

- Hubert Kowalik - I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- absolwent Damian Wardziński- laureat konkursu przedmiotowego z przyrody, laureat konkursu matematycznego „Liga zadaniowa" i finalista konkursu przedmiotowego z matematyki (dyplom),

- Julia Tucholska- I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii"

- Szymon Górny - I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

- Michał Zacharek- I miejsce w gminnym konkursie „Król ortografii"

Dyplomy:

- Bartosz Małkiewicz- finalista konkursu przedmiotowego z matematyki,

- Mikołaj Terliński -finalista konkursu przedmiotowego z j. polskiego i j. angielskiego,

- Zdobywczynie XII miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach przełajowych dziewcząt 8 x 800m: Zofia Jeżowska, Maria Jeżowska, Dominika Kawula, Oliwia Rudnicka, Zofia Polakiewicz, Karolina Glasa, Weronika Buraki i Klaudia Budzińska,

- Zdobywcy XXI miejsca w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach przełajowych chłopców 8 x 1000m: Patryk Ciepliński, Tymoteusz Żuławski,  Stanisław Grzegórski,  Jakub Piórkowski, Dominik Dąbrowski, Wojciech Cebula, Marcel Chełkowski i Dawid Opaliński,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące:

Dyplom: Mikołaj Siwiec- I miejsce w Wojewódzkim Internetowym Konkursie Matematycznym

Nagrody i dyplomy dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w związku z zajęciem przez uczniów czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych:

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: Malwina Sikora, Anna Sieradzka, Tomasz Bruchlej, Julia Idziak, Anna Górna, Krystyna Bartoszyńska,

Dyplom  Justyna Sankiewicz,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Małgorzata Szczepańska-Zillmann,

Dyplom- Agnieszka Szymczak,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: Marzanna Siergiej, Katarzyna Grabowska, Anna Jarecka, Elżbieta Kuciak-Olszewska i Małgorzata Kłos,

Dyplom- Benedykt Mroziński, Joanna Latanowicz, Małgorzata Piórkowska, Jolanta Zarembska, Dorota Piątkowska i Andrzej Łukaszewski,

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące: Dyplom-Danuta Płuciennik-Dębińska.

dlogafalowy_01.jpg
 dlogafalowy_02.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!