Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejne drogi wybrane do utwardzenia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne drogi wybrane do utwardzenia Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2015

1.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie odbyły się dwa ostatnie zebrania wiejskie mające na celu ustalenie kolejności dróg do trwałego utwardzenia. W sołectwie Sierakowo i Chełmonie mieszkańcy postanowili zmienić wcześniejsze uchwały sołeckie przestawiając kolejność ujętych tam dróg. Zachowali przy tym wszelkie wymagane statutem procedury.

W sołectwie Sierakowo, po starciu argumentów trzech obozów, w głosowaniu na pierwszym miejscu w ustawiono drogę w kierunku Zapluskowęs koło posesji p. Lenczewskiej, która otrzymała 30 głosów, na drugie spadła droga ślepa biegnąca k. posesji p. Kliniewskiego - 14 głosów, a na trzeciej pozycji ulokowano drogę k. posesji pp. Waszewskich- 3 głosy. Frekwencja na zebraniu była wyższa niż w czasie wyboru sołtysa.

W sołectwie Chełmonie jednogłośnie na pierwszej pozycji ulokowano drogę za domem pielgrzyma do Szewy, a na drugą spadł dotychczasowy faworyt- droga do lasu na Franksztyn. Warto tu wspomnieć, że nawet mieszkańcy drogi z pozycji drugiej poparli taką kolejność.

Gratuluję mieszkańcom Chełmonia mądrości w swoim postępowaniu. Wznieśli się ponad osobiste zyski patrząc na dobro całej wsi. Wzięli pod uwagę wszystkie argumenty dające im wysoką szansę na zakwalifikowanie się ich drogi do remontu- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Do końca października wszystkie sołectwa miały możliwość uaktualnienia i złożenia swoich propozycji dróg do remontów. Niektóre wytypowały nawet kilka dróg ustawionych w odpowiedniej hierarchii. Wykaz burmistrz przekaże do Komisji Infrastruktury i Drogownictwa. Obecnie ku końcowi zbliża się realizacja uchwały rady z 2012r., która wskazała 12 dróg do utwardzenia- 23km dł.  Kolejny wykaz dróg do powinien być przyjęty przez radą w I półroczu 2016r.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!