Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejne drogi wybrane do utwardzenia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne drogi wybrane do utwardzenia Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2015

1.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie odbyły się dwa ostatnie zebrania wiejskie mające na celu ustalenie kolejności dróg do trwałego utwardzenia. W sołectwie Sierakowo i Chełmonie mieszkańcy postanowili zmienić wcześniejsze uchwały sołeckie przestawiając kolejność ujętych tam dróg. Zachowali przy tym wszelkie wymagane statutem procedury.

W sołectwie Sierakowo, po starciu argumentów trzech obozów, w głosowaniu na pierwszym miejscu w ustawiono drogę w kierunku Zapluskowęs koło posesji p. Lenczewskiej, która otrzymała 30 głosów, na drugie spadła droga ślepa biegnąca k. posesji p. Kliniewskiego - 14 głosów, a na trzeciej pozycji ulokowano drogę k. posesji pp. Waszewskich- 3 głosy. Frekwencja na zebraniu była wyższa niż w czasie wyboru sołtysa.

W sołectwie Chełmonie jednogłośnie na pierwszej pozycji ulokowano drogę za domem pielgrzyma do Szewy, a na drugą spadł dotychczasowy faworyt- droga do lasu na Franksztyn. Warto tu wspomnieć, że nawet mieszkańcy drogi z pozycji drugiej poparli taką kolejność.

Gratuluję mieszkańcom Chełmonia mądrości w swoim postępowaniu. Wznieśli się ponad osobiste zyski patrząc na dobro całej wsi. Wzięli pod uwagę wszystkie argumenty dające im wysoką szansę na zakwalifikowanie się ich drogi do remontu- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Do końca października wszystkie sołectwa miały możliwość uaktualnienia i złożenia swoich propozycji dróg do remontów. Niektóre wytypowały nawet kilka dróg ustawionych w odpowiedniej hierarchii. Wykaz burmistrz przekaże do Komisji Infrastruktury i Drogownictwa. Obecnie ku końcowi zbliża się realizacja uchwały rady z 2012r., która wskazała 12 dróg do utwardzenia- 23km dł.  Kolejny wykaz dróg do powinien być przyjęty przez radą w I półroczu 2016r.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!