Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dwudniowe obrady Komitetu Monitorującego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dwudniowe obrady Komitetu Monitorującego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.10.2015

dwudniowe_obrady_30_10_15_000.jpgW dniach 29-30 października obraduje Komitet Monitorujący Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego członkiem, jako przedstawiciel Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. - Pom. jest Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego. 

Dwa dni obrad szczelnie wypełnia przyjmowanie uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów do wszystkich działań ulokowanych w poszczególnych osiach priorytetowych RPO.

Przyjmowane uchwałami kryteria pozwolą na rozpoczęcie ogłaszania naborów konkursowych, czyli to, na co wszyscy czekamy. Zgodnie z dyrektywami kryteria są bardzo wyśrubowane i konkretne. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż od początku tej perspektywy wiemy, że sięgnięcie po środki z budżetu unijnego będzie coraz  trudniejsze, a możliwości ich pozyskania przez samorządy bardzo się ograniczyły. Zapewniam, że samorząd Kowalewa skorzysta ze wszystkich okazji, aby pozyskać dofinansowanie- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

dwudniowe_obrady_30_10_15_001.jpg
dwudniowe_obrady_30_10_15_002.jpg
dwudniowe_obrady_30_10_15_003.jpg
dwudniowe_obrady_30_10_15_004.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!