Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie ralizacji projektu "wykluczenie cyfrowe"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie ralizacji projektu "wykluczenie cyfrowe" Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka - Kierownik Projektu   
02.11.2015
zakoncz_projektu_000_02_11_14.jpgW dniu 31 października 2015r. kończy się termin realizacji projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" podpisana została w dniu 6 czerwca 2014r.

Celem tego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.

W ramach Projektu wyposażano w sprzęt komputerowy i zapewniono dostęp do Internetu w jedenastu instytucjach użyteczności publicznej, tj. Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (17 sztuk), Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie (21 sztuk), Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące (17 sztuk), Szkole Podstawowej w Pluskowęsach (17 sztuk), Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim (5 sztuk), Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim (38 sztuk), Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (4 sztuki), Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim (2 sztuki), Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim (13 sztuk), Świetlicy w Pruskiej Łące (3 sztuki) oraz w świetlicy w Mlewie (8 sztuk).

Udział w Projekcie był bezpłatny, a koszty do 31 października 2015r. pokrywane były w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.

W okresie od 6 grudnia 2014r. do 19 grudnia 2014r. odbyły się szkolenia z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu dla 150 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Szkolenia przeprowadziła firma Vogel&Vogel z Brodnicy, wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu. Szkolenia odbyły się w 8 grupach po 18 godzin na grupę.

Od 1 listopada 2015r. do 31 października 2020r. Gmina Kowalewo Pomorskie będzie kontynuowała założenia Projektu. Każdy z beneficjentów podpisał Umowę Użyczenia i będzie mógł bezpłatnie korzystać z przekazanego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

W okresie najbliższych 5 lat zespól odpowiedzialny za realizacje Projektu będzie wyrywkowo kontrolował właściwe wykorzystanie sprzętu, a także na bieżąco uzupełniał listę rezerwową. Obecnie na liście rezerwowej oczekuje 5 osób. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w instytucjach użyteczności publicznej, tj. Świetlicy w Mlewie, Świetlicy w Pruskiej Łące, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a także Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

zakoncz_projektu_001_02_11_14.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!