Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Zakończenie ralizacji projektu "wykluczenie cyfrowe"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie ralizacji projektu "wykluczenie cyfrowe" Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka - Kierownik Projektu   
02.11.2015
zakoncz_projektu_000_02_11_14.jpgW dniu 31 października 2015r. kończy się termin realizacji projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie"

Umowa o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" podpisana została w dniu 6 czerwca 2014r.

Celem tego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.

W ramach Projektu wyposażano w sprzęt komputerowy i zapewniono dostęp do Internetu w jedenastu instytucjach użyteczności publicznej, tj. Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim (17 sztuk), Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie (21 sztuk), Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące (17 sztuk), Szkole Podstawowej w Pluskowęsach (17 sztuk), Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim (5 sztuk), Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim (38 sztuk), Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (4 sztuki), Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim (2 sztuki), Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim (13 sztuk), Świetlicy w Pruskiej Łące (3 sztuki) oraz w świetlicy w Mlewie (8 sztuk).

Udział w Projekcie był bezpłatny, a koszty do 31 października 2015r. pokrywane były w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.

W okresie od 6 grudnia 2014r. do 19 grudnia 2014r. odbyły się szkolenia z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu dla 150 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Szkolenia przeprowadziła firma Vogel&Vogel z Brodnicy, wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu. Szkolenia odbyły się w 8 grupach po 18 godzin na grupę.

Od 1 listopada 2015r. do 31 października 2020r. Gmina Kowalewo Pomorskie będzie kontynuowała założenia Projektu. Każdy z beneficjentów podpisał Umowę Użyczenia i będzie mógł bezpłatnie korzystać z przekazanego sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

W okresie najbliższych 5 lat zespól odpowiedzialny za realizacje Projektu będzie wyrywkowo kontrolował właściwe wykorzystanie sprzętu, a także na bieżąco uzupełniał listę rezerwową. Obecnie na liście rezerwowej oczekuje 5 osób. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w instytucjach użyteczności publicznej, tj. Świetlicy w Mlewie, Świetlicy w Pruskiej Łące, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a także Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MGOPS w Kowalewie Pomorskim.

zakoncz_projektu_001_02_11_14.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!