Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pasowanie na Przedszkolaka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pasowanie na Przedszkolaka Drukuj
Wpisał: Marcin Działdowski nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim   
04.11.2015
217.jpg6 października 2015 roku w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Uroczystość odbyła się w obecności rodziców oraz zaproszonych gości  w osobach:

  • Ewy Bąk - Sekretarza Gminy Kowalewo Pomorskie,
  • Jerzego Orłowskiego- Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • Jerzego Koralewskiego - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
  • BarbaryNiewidział - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
    w Kowalewie Pomorskim,
  • Ilony Wrzesińskiej - Zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców.

Był to szczególny dzień dla 37 dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, był to również ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Pasowanie na przedszkolaka poprowadzili Dorota Dębska i Marcin Działdowski - nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Uroczystość rozpoczęła się od przybycia Pani Jesieni w której rolę wcieliła się dyrektor przedszkola- Joanna Piasecka. Przyniosła ze sobą kosz pełen zadań i niespodzianek. Pierwszą z nich byłoprzedstawienie teatralnept. „Podróże Jasia przedszkolaka" w wykonaniu Teatru objazdowego „Vaśka"
z Torunia.

Po występie, wszystkie dzieci, żeby zostać prawdziwymi przedszkolakami musiaływykonać przygotowane dla nich zadania np.:rozwiązywały jesienne zagadki, wykazywały się sprawnością  gimnastyczną pokonując specjalny tor przeszkód.Kulminacyjnym momentem  uroczystości było dotknięcie w ramię każdego dziecka magicznym ołówkiem. Aktu pasowania dokonała dyrektor przedszkola pani Joanna Piasecka.Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom oraz odznakę wręczoną przez Dyrektor MGOK w Kowalewie Pomorskim Barbarę Niewidział oraz p. Ilonę Wrzesińską.

Gratulacjenowym przedszkolakom oraz prezent w imieniu organu prowadzącego wręczyła p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy.

Zakończenie uroczystego pasowania uwieńczyły wspólne zabawy integracyjne dzieci, rodziców i wszystkich obecnych na uroczystości. Za doskonałą oprawę muzyczną była odpowiedzialnap. Anna Florek - nauczyciel rytmiki w naszej placówce.Magiczne jesienne pasowanie wprowadziło nowych wychowanków w progi przedszkolnej społeczności.

przeszkole_04_11_2015.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!