Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zima nas nie zaskoczy.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zima nas nie zaskoczy. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.11.2015
zima_nie_zaskoczy_000_04_11_15.jpgGmina Kowalewo Pomorskie spokojnie czeka na nadejście zimy. Zarządcy dróg: krajowej 15, wojewódzkiej od Mlewa do Napola, oraz powiatowych zadeklarowali gotowość do szybkiego zareagowania. Również drogi gminne są pod „czułą opieką" firm świadczących usługę odśnieżania.

Firmy wyłonił oczywiście przetarg. O gminę Kowalewo walczyło 11 firm. Pięć z nich dało najkorzystniejsze warunki, w tym najniższą cenę w poszczególnych rejonach. Usługę odśnieżania mechanicznego ulic w obrębie miasta oraz chodników na terenie wsi świadczyć będzie konsorcjum (firma TAR+ firma LOG), usługę odśnieżania ręcznego oraz posypywania mieszanką uszorstniającą chodniki na terenie miasta zaś spółka ZGKiM. Wszystkie 23 sołectwa podzielono na osiem rejonów, średnio po trzy sołectwa, biorąc pod uwagę długość dróg gminnych. Bezpośrednio za koordynowanie akcji odśnieżania danego sołectwa odpowiada sołtys wsi.

Taki podział gminy sprawdza się od lat. Kilku wykonawców pracujących jednocześnie to przede wszystkim szybsze dotarcie na miejsce i szybsze odśnieżenie dróg. Każdy z nich ma skumulowany teren i za niego odpowiada. Cieszę się, że wśród usługodawców są lokalne firmy, tzn. cztery z gminy Kowalewo Pom. (OSP W. Rychnowo, Berko Szychowo Usługi Transportowe Marcin Split oraz ZGKiM Kowalewo Pom.) i jedna z gm. Golub Dobrzyń- Moni-Mar Wrocki). Znają one specyfikę tego terenu i rozkład dróg. Po podpisaniu umów każdy wykonawca zobowiązał się do wspólnego z sołtysem przejechania przypisanych mu dróg i oceny „na sucho" możliwości odśnieżania. Największym wyzwaniem co roku była droga tzw. Na Lądy w Srebrnikach. Została ona przebudowana. Asfaltowa nawierzchnia, zniwelowane burty i wycięte odrosty ułatwią pracę wykonawcy. W tym miejscu po raz kolejny dziękuję sołtysom za coroczną akcję ZIMA. To sołtys uruchamia odśnieżanie i potwierdza prawidłowość wykonania pracy, bo wie, gdzie mieszkańcy muszą o 5.00 wyjechać do pracy, gdzie jeździ autobus szkolny, lub samochód po mleko, a z jakiego domu mieszkaniec codziennie jest wożony na dializę do szpitala. To od niego zależy czy wykonawca będzie miał zapłacone za dobrze wykonaną usługę. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż środki na odśnieżanie znajdują się w budżetach sołeckich i jeśli wieś zaoszczędzi na odśnieżaniu, można je spożytkować na inny cel. Każdego roku, po przeanalizowaniu budżetu samorząd gminy umarza część kosztów jakie wsie poniosły. Są to kwoty od 40-60% należności. Jest to podziękowanie dla sołtysów i rad sołeckich za ich wysiłek. Jak zawsze mamy nadzieję, że zimy w tym roku nie będzie, ale jeśli przyjdzie to jesteśmy na nią przygotowani- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Jednocześnie zachęcam osoby prywatne do skorzystania z usług spółki gminnej ZGKiM Kowalewo Pomorskie w temacie odśnieżania, uszorstniania czy zrzucania śniegu z dachu.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!