Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 11.11.2015 - Święto Niepodległości

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

11.11.2015 - Święto Niepodległości Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.11.2015

small.jpgW dniu 11 listopada br. Kowalewiacy świętowali podwójną uroczystość. Oddali hołd poległym w walce o powrót Polski po 123 latach na mapy Europy oraz uczcili 740 urodziny miasta. Na podwójny jubileusz zaproszono osoby figurujące w ewidencji Zasłużonych Kowalewiaków. W naszej Gminie z inicjatywy mieszkańców powstała ewidencja osób „Zasłużony dla Gminy Kowalewo Pomorskie", w której znajdują się osoby wybitne, zasłużone, promujące naszą „małą ojczyznę" i wywodzące się z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Ewidencja liczy 25 osób. Z zaproszenia skorzystało 11 osób.    

Obchody zainaugurowało wspólne wysłuchanie hejnału z wieży kościoła p.w. Św. Mikołaja. Mszę świętą w intencji miasta, gminy i ojczyzny celebrował ks. dziekan Ryszard Kobierowski. W swoim kazaniu, cytując wieszczy narodowych: Mickiewicza, Asnyka wspaniale mówił o wolności zadanej, a nie danej na zawsze. Kościół wypełniony po brzegi wiernymi ze wzruszeniem wsłuchiwał się w te słowa.

Po mszy przy dźwiękach muzyki marszowej udano się do parku im. 730-lecia Miasta, gdzie oddano hołd poległym w walce za wolną Polskę. W imieniu społeczeństwa wiązankę kwiatów złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jerzym Orłowskim, ks. dziekanem Ryszardem Kobierowskim i wicedziekanem Feliksem Wnuk- Lipińskim.  

Kwiaty lub datki na renowację miejsca pamięci przekazali także licznie zgromadzeni w tym miejscu przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, zakładów pracy. Zebrana kwota w wys. 1230zł. zasili konto Komitetu Renowacji Pomnika. Jest to największa, jednorazowa kwota w kilkunastoletniej tradycji kopertówek.

Oprócz sztandarów: gminnego, kombatanckiego i szkolnych (ZS im. Lecha Wałęsy, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II) w uroczystości wzięli udział również zuchy z zastępu Pogromcy Gargamela ze szkoły podstawowej w Kowalewie, Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika,  rodzina Honorowego Obywatela śp. Stanisława Dąbkowskiego i syn przedwojennego wójta Kowalewa Pomorskiego Władysława Klimek.

Kolejnym punktem uroczystości była wycieczka dla Zasłużonych. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako przewodnik pokazał gościom zaproszonym, którzy często po latach przybyli do swojego rodzinnego miasta nasze perełki. Zwiedzono świetlicę wiejską w Pruskiej Łące, Centrum Rekreacji i Sportu, Pływalnię, Szkołę Podstawową w Kowalewie i Izbę Pamięci.

Część artystyczna uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu artystów sceny poznańskiej, którzy w sposób nie tylko patriotyczny pokazali jak można cieszyć się z odzyskanej niepodległości. W przerwie koncertu uhonorowano Zasłużonych Kowalewiaków najwyższym naszym odznaczeniem czyli Herbem Gminy Kowalewo Pomorskie oraz wręczono im urodzinowe gadżety przygotowane specjalnie z okazji 740-lecia miasta czyli rzeźbę autorstwa kowalewiaka Włodzimierza Hass przedstawiającą zabytkową basztę narożną i widokówkę autorstwa Elżbiety Grzelak- również kowalewianki.

Zasłużeni: Maria Rutkowska, Anna Osmańska, Jacek Żurawski, Janusz Traczykowski, Czesław Traczykowski, Ryszard Parzęcki, Bogusław Pietrulewicz, Siostra Monika, Marian Krych, Antoni Kamiński i Andrzej Wiśniewski (charakterystyka poniżej) ze wzruszeniem odbierali dowody wdzięczności za swoją działalność na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie. Zabierając w imieniu odznaczonych głos p. Maria Rutkowska podkreślała konieczność i potrzebę służenia swojej Małej Ojczyźnie.  

Bardzo dziękuję wszystkim za uczestniczenie w tej pięknej uroczystości. Szczególnie dziękuję za skorzystanie z zaproszenia Zasłużonym. Przyjechali z odległych stron kraju, aby chociaż kilka godzin spędzić wśród przyjaciół. Dziękuje im za ciepłe, pełne zachwytu słowa nad pozytywnymi zmianami w ich rodzinnym mieście. Jestem dumny mając takich rodaków. Serdecznie dziękuję służbom mundurowym za zapewnienie bezpiecznego przemarszu, a mieszkańcom za udekorowanie swoich posesji flagami narodowymi- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski- Jednocześnie serdecznie zapraszam do współuczestnictwa w tworzeniu ewidencji „Zasłużony dla Gminy Kowalewo Pomorskie" poprzez możliwość zgłoszenia potencjalnych kandydatów. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajduje się w Biurze Rady Miejskiej.

 

Charakterystyka Zasłużonych Kowalewiaków- gości 11.11.2015r.

 

Pani Maria Rutkowska to wychowawca wielu pokoleń młodych kowalewian. Przez 33 lata pracowała w tutejszej Szkole Podstawowej, początkowo jako bibliotekarz, następnie jako nauczyciel historii. Zawsze zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności. Była radną miejską i powiatową, Udzielała się w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Uwielbia literaturę, dlatego będąc na emeryturze swój wolny czas poświęca na czytanie książek.

Pani Anna Osmańska Jako dziecko uczęszczała do Szkoły Podstawowej w  Ostrowitym. Jej edukację przerwał wybuch II Wojny Światowej, gdzie trafiła do obozu w Potulicach. Od kilkudziesięciu lat pani  Anna organizuje  wyjazdy do Potulic  upamiętniające  wyzwolenie tamtejszego obozu. Chcąc ocalić „od zapomnienia" historię opowiada młodzieży  o losie jaki hitlerowcy  zgotowali  jej i tysiącom innych dzieci,

Pan Jacek Żurawski pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńskiego-Włocławskiego NSZZ Solidarność. Walczy w obronie godności, praw i interesów pracowniczych mieszkańców naszego regionu. Mając w naszej gminie takiego szeryfa pracownicy wiedzą gdzie zgłaszać się po ewentualną pomoc i czują się bardziej komfortowo,

Pan Janusz Traczykowski to absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta Ilustrowanego Kuriera Polskiego w Bydgoszczy. Kierownik oddziału tej redakcji w Toruniu, współpracownik gazet: "Kujawy" i "Kulisy". Stypendysta rządu greckiego Andreasa Papandreu. Autor książki "ELAS znaczyło wolność", opowiadającej o Polakach w greckim ruchu oporu, oraz książki „Duchy Akropolu". Ulubione zajęcie- podróże. Pan Janusz odwiedził ponad 40 krajów na czterech kontynentach, ale i tak wszystkie drogi wiodą go do rodzinnego miasta,

Pan Czesław Traczykowski- absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i wydziału Resocjalizacji w Warszawie. Stopień oficerski uzyskał w Akademii Spraw Wewnętrznych. Jako Kierownik Izby Dziecka w Bydgoszczy troską otaczał dzieci z naszego regionu, a jako zastępca komendanta policji w Żninie dbał o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Na emeryturę odszedł w stopniu Nadkomisarza Wydziału Kryminalnego Komendy Woj. w Bydgoszczy. W życiorysie Pana Czesława przeczytamy, że dbał o bezpieczeństwo papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny. Jako wielki fan swojego imiennika Czesława Niemena jego twórczość zaszczepiał w młodych Kowalewiakach.

Pan Ryszard Parzęcki - Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją nauczycielską drogę rozpoczął w sierpniu 1958 roku. W szkole podstawowej podjął pracę w charakterze nauczyciela fizyki i matematyki. Od 1964 do 1969 roku pełnił stanowisko kierownika szkoły. Pomimo, że wybory zawodowe skierowały pana Ryszarda poza granicę gminy, to nadal interesuje się losem swoich absolwentów, uczestniczy w zjazdach oraz w jubileuszach szkoły.

Pan Bogusław Pietrulewicz - Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Wydziału Mechanicznego. Założyciel i Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Problemy Profesjologii". Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych. W pamięci kolegów utkwił jako aktywny sportowiec, reprezentujący swoją szkołę w wielu zawodach sportowych.

Siostra Monika Teresa Gojtowską - posiadającą również tytuł Honorowego Obywatela Miasta nadany uchwałą rady w 2008r. Do Kowalewa przybyła w 1958 r. i początkowo pracowała w charakterze pielęgniarki. W czasie stanu wojennego rozdawała dary napływające z zagranicy. Od 1991 r. przez 3 lata prowadziła lekcje religii w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Obecnie, od wielu lat bezinteresownie dba o szaty liturgiczne i służy w tutejszym kościele. W 2010 r. uroczyście świętowała 60 rocznicę złożenia Ślubów Zakonnych. Siostra Gojtowska jest lokalnie bardzo dobrze znana jako osoba niezwykle sumienna, bezinteresowna i skromna.

Pan Marian Krych jest od 1964r związany z kolarstwem. Sam uprawiał kolarstwo, koszykówkę i tenis stołowy. Prezes i trener działającego przy SP Wielkie Rychnowo UKS 'SOKÓŁ' Wielkie Rychnowo z prężnie działającą sekcją kolarską. W 2006 r. reaktywował kolarstwo na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Zawodnicy klubu startują i osiągają sukcesy od szczebla gminnego do ogólnokrajowego. Spod jego trenerskiej ręki wyszli olimpijczycy: Janusz Sałach, Andrzej Mierzejewski i Grzegorz Piwowarski. Zdobyte mistrzowskie tytuły przez jego wychowanków najlepiej promują gminę Kowalewo Pomorskie

pan Antoni Kamiński- obecnie mieszkaniec Kutna urodzony w Kowalewie Pomorskim. Całe swoje życie poświęcił sztuce. Rzeźbiarstwo stało się jego pasją i profesją. Autor niezliczonej ilości prac o różnorodnej tematyce i formie. Uczestnik wielu konkursów przeglądów i wystaw. Wielki ambasador sztuki ludowej naszego terenu w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów na całym globie. Swoją wielką pogodą ducha i wrażliwym wnętrzem aktywnie oddziałuje na środowisko twórcze kreując wielu nowych pasjonatów rzeźby.

Pan Andrzej Wiśniewski - wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne w Sławkowie, gmina Chełmża. Pan Andrzej, będąc mieszkańcem gminy Kowalewo Pomorskie pełnił funkcję radnego rady miejskiej jako wiceprzewodniczący oraz członek zarządu. Został również uznany: Agroprzedsiębiorcą 2011r, Rolnikiem Roku, Rolnikiem Pomorza i Kujaw oraz wicemistrzem Agroligii 2011. Współpracując z firmą Nordzuker co dwa lata organizuje Dni Buraka. Wielki przyjaciel, na którego wsparcie zawsze mogą liczyć strażacy, sportowcy i młodzież.

 a.jpg
 b.jpg
 c.jpg
 d.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!