Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odświętnie, ale i z troską o innych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odświętnie, ale i z troską o innych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.11.2015

1.jpgOdświętnie i jednocześnie na roboczo obchodzono w dniu 20 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie Dzień Pracownika Socjalnego. Po pracy, przy wspólnym obiedzie zebrali się pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli: pracownicy socjalni i środowiskowi (opiekunki domowe), opiekunowie ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, asystenci rodziny i emerytowani pracownicy tej placówki.

W imieniu społeczeństwa życzenia i podziękowania przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał, że praca Pracownika Socjalnego jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być nie tylko pełnym współczucia, lecz jednocześnie umieć realnie i twardo oceniać każdą sytuację. Podopieczni często wybierają postawę roszczeniową, zamiast współpracować dla poprawy swoich warunków bytowych. Potrafią znaleźć luki prawne pozwalające na nie podjęcie pracy i uzyskanie zasiłku. Zatajają swoje dochody. Jednocześnie jest wiele ataków na działalność ośrodków opieki społecznej ze strony osób, które nie korzystają z opieki socjalnej, bo albo dochód minimalnie przekracza próg, albo są zbyt dumni.

 Życzę pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy oraz sukcesów w działalności w środowisku ludzi najbardziej potrzebujących. Podtrzymujcie tę niezachwianą pewność, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego lub cierpiącego człowieka dłoń, jest zawsze świadectwem mądrości i miłości. Niech nie zabraknie Państwu siły i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy- podkreślał burmistrz wręczając kwiaty kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej

Do życzeń przyłączył się również Pełnomocnik Burmistrza nadzorujący MGOPS Ilona Rybicka oraz. dyrektor MGOK Barbara Niewidział. Natomiast załoga placówki pożegnała odchodzącą na emeryturę koleżankę Krystynę Janowską.

W części roboczej rozmawiano o cieniach i blaskach pracy placówek opiekuńczych. Podkreślano, że każdego roku przybywa nowych obowiązków. Ośrodki przejęły obsługę Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i wypłaty środków przyznanych na walkę z klęską suszy. Ściśle współpracują z samorządami w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. Natomiast planowane rządowe zmiany w sferze opieki społecznej niosą za sobą wiele niewiadomych.  Przypomnijmy, że przez minione kilkanaście lat pracownicy wszystkich gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz załogi: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego spotykali się w innej placówce. Od 2013r. odstąpiono od tej tradycji, natomiast w roku bieżącym pracownicy placówek opieki społecznej zawiązali Konwent. Na pierwszym posiedzeniu przedstawicielem z powiatu golubsko- dobrzyńskiego została kier. Zyta Szymańska.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!