Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o pieszych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o pieszych Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
24.11.2015

small.jpgUtworzenie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. jest efektem bardzo dobrej współpracy Gminy Kowalewo Pom. z Zarządcą drogi wojewódzkiej.

Na zlecenie Gminy został wykonany, a następnie zatwierdzony projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych wraz z analizą widoczności oraz opracowany projekt wykonawczy robót. Po uzgodnieniu i skompletowaniu wszystkich dokumentów przyszedł czas na realizację przedsięwzięcia.

Na nasze zlecenie wykonane zostało dojście do przejścia dla pieszych. Natomiast wykonaniem oznakowania poziomego oraz wdrożeniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu zajął się Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu.


Wzmożony ruch pojazdów odbywający się po drodze wojewódzkiej nr 554, szczególnie w obrębie miasta Kowalewo Pomorskie stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, którzy codziennie pokonują tą drogę idąc do szkoły. Dlatego też w odpowiedzi na zgłoszony przez mieszkańców wniosek bez wahania podjęliśmy czynności w tej sprawie. Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki przychylności Zarządcy drogi wojewódzkiej, możliwym było wykonanie zadania. Dzięki dobrej współpracy, Rejon Dróg Wojewódzkich zabezpieczył materiał niezbędny do wykonania dojścia do przejścia dla pieszych, a samorząd gminy pokrył koszty robocizny. Bardzo dziękuję Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu - Panu Leszkowi Gościniakowi, za okazałą pomoc w realizacji zadania - powiedział Burmistrz Andrzej Grabowski.


Wyrażamy nadzieję, że powstałe przejście dla pieszych przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tej drogi.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!