Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow W trosce o pieszych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

W trosce o pieszych Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
24.11.2015

small.jpgUtworzenie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. jest efektem bardzo dobrej współpracy Gminy Kowalewo Pom. z Zarządcą drogi wojewódzkiej.

Na zlecenie Gminy został wykonany, a następnie zatwierdzony projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych wraz z analizą widoczności oraz opracowany projekt wykonawczy robót. Po uzgodnieniu i skompletowaniu wszystkich dokumentów przyszedł czas na realizację przedsięwzięcia.

Na nasze zlecenie wykonane zostało dojście do przejścia dla pieszych. Natomiast wykonaniem oznakowania poziomego oraz wdrożeniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu zajął się Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu.


Wzmożony ruch pojazdów odbywający się po drodze wojewódzkiej nr 554, szczególnie w obrębie miasta Kowalewo Pomorskie stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, którzy codziennie pokonują tą drogę idąc do szkoły. Dlatego też w odpowiedzi na zgłoszony przez mieszkańców wniosek bez wahania podjęliśmy czynności w tej sprawie. Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki przychylności Zarządcy drogi wojewódzkiej, możliwym było wykonanie zadania. Dzięki dobrej współpracy, Rejon Dróg Wojewódzkich zabezpieczył materiał niezbędny do wykonania dojścia do przejścia dla pieszych, a samorząd gminy pokrył koszty robocizny. Bardzo dziękuję Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu - Panu Leszkowi Gościniakowi, za okazałą pomoc w realizacji zadania - powiedział Burmistrz Andrzej Grabowski.


Wyrażamy nadzieję, że powstałe przejście dla pieszych przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tej drogi.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!