Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow IX sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

IX sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.11.2015
N1.jpga kolejnej, IX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 listopada br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli podatkowe na nadchodzący rok. Są one zaczątkiem do prac nad budżetem roku 2016. Radni tradycyjnie odstąpili od naliczania stawek podatkowych za psa, podatek rolny pozostał na tym samym poziomie, a stawki za opłaty targowe obniżono średnio o 50%.

Zaproponowane przez burmistrza wielkości stawek zostały przyjęte jednogłośnie. Radni również rozpatrywali skargę jaka wpłynęła do wojewody na formę dowozu dzieci do szkoły. Radni odrzucili ją jako niezasadną. Wybrany przez samorząd gminy Kowalewo Pomorskie dowóz dzieci środkami transportu publicznego jak również zwrot rodzicom kosztów za dowóz samochodem prywatnym są dopuszczalne w ustawie o systemie oświaty. Samorząd nie złamał przepisów prawa.

W punkcie informacyjnym Burmistrz podziękował społeczeństwu za wywiązywanie się z odpłatności za śmieci. Jest on już na wysokości 97%. Prosił o wzajemną współpracę i informowanie o ewentualnych niezgodnościach pomiędzy deklaracjami śmieciowymi a stanem faktycznym.

Każdy z nas powinien troszczyć się nie tylko o własny budżet, ale również o budżet gminy. Nie jest to donosicielstwo, bo przecież za ewentualne różnice zapłacą osoby, które uczciwie wywiązują się z tego obowiązku. Będziemy musieli podnieść stawki, a przecież mamy jedne z najniższych- 8zł/os. Podobnie musimy postępować przy innym, o wiele trudniejszym problemie, czyli w temacie luzem biegających psów. Zakupiona przez samorząd klatka spełniła swoją rolę. Złapane 7 psów (informacja od sołtysa Zielińskiego) trafiło do schroniska, czyli pod finansową opiekę naszego budżetu. Każdy pies to 500zł miesięcznie. Nie muszę nikogo przekonywać, że większość tych psów ma właścicieli. Niestety sąsiad nie chce wskazać, kto jest panem takiego czworonoga. Pierwsze złapanie i pobyt w schronisku to jedynie pouczenie właściciela i oczipowanie psa. Dopiero przy kolejnym przypadku właściciel ponosi zaistniałe koszty- podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Uczestnicy sesji skorzystali z pobytu na obradach czterech radnych powiatowych z naszego okręgu: Marii Wiśniewskiej (przewodniczącej rady powiatu), Andrzeja Okrucińskiego (starosty), Franciszka Gutowskiego (wicestarosty) i Tomasza Zwolińskiego (przewodniczącego Kom. Rewizyjnej), aby złożyć wnioski do starostwa powiatowego. Dotyczyły one stanu dróg powiatowych, potrzeby budowy chodników przy tych drogach czy wprowadzenia zmian w systemie kształcenia w szkole zawodowej im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pom. Radni gminni zobowiązali swoich powiatowych przedstawicieli do wyjaśnienie problemu nałożonych na starostwo kar za opóźnienia w wydawanych pozwoleniach na budowę w 2014r., czyli w kadencji poprzedniego zarządu Powiatu. Kara w wys. 70tys. mogłaby być przeznaczona na inne cele np. stypendia dla uczniów, wsparcie walki z bezrobociem czy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady przekazali uczestnikom sesji i ich rodzinom świąteczne życzenia.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!