Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konkurs ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konkurs ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych Drukuj
Wpisał: A. Dalke   
02.12.2015

ekologia.jpgW grudniu br. rozpoczyna się konkurs ekologiczny pod nazwą ,,EKOWYPADY ZA ELEKTROODPADY" skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych ze strumienia odpadów komunalnych. Ta wyjątkowo niebezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska grupa odpadów może stać się cennym źródłem surowców nadających się do powtórnego wykorzystania.

Konkurs polega na selektywnej zbiórce określonych w regulaminie odpadów, które po przeliczeniu na punkty będą odbierane przez przedsiębiorstwo Ekosystem z Wąbrzeźna. Laureatem konkursu zostanie klasa, która do 30 marca 2016 r. uzyska największą liczbę punktów w przeliczeniu na jednego ucznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r. Dla zwycięskich klas przewidziano atrakcyjne narody.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!