Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konkurs ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konkurs ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych Drukuj
Wpisał: A. Dalke   
02.12.2015

ekologia.jpgW grudniu br. rozpoczyna się konkurs ekologiczny pod nazwą ,,EKOWYPADY ZA ELEKTROODPADY" skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych ze strumienia odpadów komunalnych. Ta wyjątkowo niebezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska grupa odpadów może stać się cennym źródłem surowców nadających się do powtórnego wykorzystania.

Konkurs polega na selektywnej zbiórce określonych w regulaminie odpadów, które po przeliczeniu na punkty będą odbierane przez przedsiębiorstwo Ekosystem z Wąbrzeźna. Laureatem konkursu zostanie klasa, która do 30 marca 2016 r. uzyska największą liczbę punktów w przeliczeniu na jednego ucznia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r. Dla zwycięskich klas przewidziano atrakcyjne narody.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!