Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stawiamy na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stawiamy na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
03.12.2015
ks_naszych_marzen_000_03_12_15.jpgGmina Kowalewo Pomorskie stawiając na rozwój zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, poprzez promocję czytelnictwa, przystąpiła do rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń". W wyniku przyznanej dotacji do wszystkich czterech szkół podstawowych z terenu gminy trafią książki o łącznej wartości ok. 8.300,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy szkoły zobowiązane są do podejmowania współpracy z bibliotekami publicznymi, obejmującej konsultacje planowanych zakupów książek oraz wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo. Ponadto w ramach programu organizowane będą wydarzenia z udziałem uczniów stawiające na rozpowszechnianie czytelnictwa, czy też realizowane będą projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru bibliotek szkolnych. Nacisk położono również na zachęcanie uczniów do wypożyczania książek w okresie ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania.

Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący w/wym. placówki co najmniej 20% wkładu własnego na realizację zakupów. Oznacza to, że w 80 % program finansowany jest z budżetu państwa.

Przyznane środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych, a więc książek niebędących podręcznikami. Dzięki temu, że lektury zostały wybrane przez uczniów, będą one w sposób rzeczywisty odzwierciedlały ich zainteresowania i potrzeby w zakresie tematyki przerabianych lektur. Ważnym jest, aby młodzież nauczyła się czerpać przyjemność z czytania, a ten program niewątpliwie może się do tego przyczynić.

Ponadto, warto wspomnieć o tym, że gmina Kowalewo Pomorskie wystąpiła również z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Wnioskowana kwota wsparcia, w tym przypadku wynosi 28 tys. zł. Na chwilę obecną pozostaje nam czekać na, miejmy nadzieję, pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku przez ministerstwo.

Wszystkie nasze działania pokazują, że gmina stawia na utrzymywanie czytelnictwa wśród uczniów na wysokim poziomie. Sprzyja to harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dzieci i młodzieży oraz rozwija wyobraźnię. Dlatego tak ważne jest, aby zaszczepiać w młodych ludziach nawyk czytania już od wczesnych lat szkolnych. Dobra literatura przerzuca mosty między ludźmi i narodami, ponad dzielącymi nas językami, wierzeniami i obyczajami. Literatura rodzi braterstwo i przyćmiewa granice, które między nami wytycza niewiedza czy zwykła głupota- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!