Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY W ZAKRESIE WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEW I KRZEWÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY W ZAKRESIE WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEW I KRZEWÓW Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
04.12.2015
W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zmieniły się, niektóre zapisy dotyczące ochrony, usuwania drzew i krzewów oraz wymierzania kar w przypadku ich bezprawnego usunięcia.

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze zmiany ustawy:

 • Zniesiony został obowiązek dołączania do wniosku o wycinkę tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • Określone zostały wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegać będą obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia. Obwody te wynoszą na wysokości 5 cm: 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • W przypadku drzew, u których korona zaczyna się poniżej 130 cm obwód należy zmierzyć poniżej niej. Z kolei kiedy drzewo ma kilka pni poniżej wysokości 130 cm zostaje zmierzony obwód największego pnia i zsumowany z połową obwodów pozostałych pni.
 • Dodatkowo nie jest już wymagane zezwolenie na usuwanie m.in.:

- krzewów ozdobnych z ogrodów przydomowych,

- drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew - po oględzinach pracownika urzędu gminy.

- nadal nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na drzewa owocowe
(za wyjątkiem orzecha włoskiego).

 • W przypadku usunięcia drzew i krzewów podczas akcji ratowniczych należy w czasie 30 dni od daty ich usunięcia do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zgłosić datę, przyczynę, liczbę drzew lub powierzchnię krzewów wraz z dokumentacją fotograficzną.
 • Zniesiony został także obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Spółdzielnie
  i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku
  w sprawie w sposób zwyczajowo przyjęty np. wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 • W znowelizowanej ustawie zwiększona została także ochrona zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji gdy inwestycja nie jest realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy mogą być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłata ta będzie zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa
i lokalizacji. Usuwanie drzew i krzewów z terenów przeznaczonych na cele budowlane nie jest zwolnione z opłat administracyjnych. W przypadku usuwania samosiew drzew
i krzewów do 25 lat nie będą pobierane opłaty administracyjne.

Kary w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień

Obniżona została administracyjna kara pieniężna za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku osób o trudnej sytuacji majątkowej możliwe jest obniżenie kary o 50% w przypadku drzew obumarłych.

Ustawa rozwiązała również sprawę niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania", które powoduje niszczenie drzew. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje ich znacznego osłabienia, np. wierzby.

Ochrona i pielęgnacja drzew

Prace w obrębie korony drzewa nie  mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzew, które mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu drzewa bądź wykonanie specjalistycznych zabiegów  w celu przewrócenia statyki drzewa. Usunięcie powyżej 50 % korony drzewa uznane jest za jego zniszczenie i podlega karze.

 

W związku z powstałymi zmianami w ustawie o ochronie przyrody zmianie uległ  również wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!