Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu V przez Świetlicę Socjoterapeutyczną

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu V przez Świetlicę Socjoterapeutyczną Drukuj
Wpisał: Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej   
07.12.2015

small.jpgŚwietlica Socjoterapeutyczna zakończyła realizację zadania „Młodzi bez alkoholu V". Dofinansowanie w kwocie 4.457,80 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2015 „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w Województwie Kujawsko - Pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Adresatami zadania, realizowanego w okresie od 01.05.2015r. do 30.11.2015r. (z przerwą  w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu) było 40 wychowanków kowalewskiej placówki.

To już V edycja zadania „Młodzi bez alkoholu". Jego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzież w wiedzę na temat używek, w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Na realizację tegorocznego zadania składał się cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty z profilaktyki uzależnień, połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych oraz zajęcia warsztatowe wraz z rodzicami - prowadzone przez realizatora profilaktyki z Poradni Profilaktyczno - Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu. Na tak zwane zajęcia alternatywne, będące alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych składały się: wyjazd do kina Cinema City na film pt. „AVENGERS" oraz do Baja Pomorskiego na spektakl pt. „Romeo i Mrówka",  a także zajęcia warsztatowe w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Było też coś dla ciała, a mianowicie wyjście na kowalewską pływalnię oraz „Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty na Sportowo".   

Zwieńczeniem zadania był spektakl profilaktyczny pt. „POWIEDZ NIE" przygotowany przez świetlicową młodzież, wystawiony 30 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Spektakl spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów tj. przez  rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, pracowników MGOPS, członków PZERiI oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką, w tym wolontariuszy.
Przekaz spektaklu - poruszającego problem alkoholowy, miał trafić zarówno do małego jak i dużego odbiorcy, mamy nadzieję, że ten zamysł został chociaż po części osiągnięty.

Korzystając z okazji, dziękujemy Panu Andrzejowi Grabowskiemu - Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie  oraz Pani Barbarze Niewidział  Dyrektor M-GOK za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej, w tym personelowi M-GOK zwłaszcza Arturowi Działdowskiemu i Wiktorowi Kamińskiemu za wyrozumiałość i pomoc przy obsłudze technicznej. Dziękujemy również Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim za wypożyczenie niezbędnego do spektaklu megafonu.

a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!