Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu V przez Świetlicę Socjoterapeutyczną

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zakończenie realizacji zadania Młodzi bez alkoholu V przez Świetlicę Socjoterapeutyczną Drukuj
Wpisał: Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej   
07.12.2015

small.jpgŚwietlica Socjoterapeutyczna zakończyła realizację zadania „Młodzi bez alkoholu V". Dofinansowanie w kwocie 4.457,80 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach konkursu nr 3/2015 „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
w Województwie Kujawsko - Pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.

Adresatami zadania, realizowanego w okresie od 01.05.2015r. do 30.11.2015r. (z przerwą  w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu) było 40 wychowanków kowalewskiej placówki.

To już V edycja zadania „Młodzi bez alkoholu". Jego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodego pokolenia, poprzez wyposażanie dzieci i młodzież w wiedzę na temat używek, w umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Na realizację tegorocznego zadania składał się cykl spotkań z terapeutą uzależnień, warsztaty z profilaktyki uzależnień, połączone z treningiem umiejętności interpersonalnych oraz zajęcia warsztatowe wraz z rodzicami - prowadzone przez realizatora profilaktyki z Poradni Profilaktyczno - Społecznej, Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu. Na tak zwane zajęcia alternatywne, będące alternatywą dla używek i wszelkich zachowań ryzykownych składały się: wyjazd do kina Cinema City na film pt. „AVENGERS" oraz do Baja Pomorskiego na spektakl pt. „Romeo i Mrówka",  a także zajęcia warsztatowe w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Było też coś dla ciała, a mianowicie wyjście na kowalewską pływalnię oraz „Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty na Sportowo".   

Zwieńczeniem zadania był spektakl profilaktyczny pt. „POWIEDZ NIE" przygotowany przez świetlicową młodzież, wystawiony 30 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury. Spektakl spotkał się z pozytywnym odbiorem widzów tj. przez  rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, pracowników MGOPS, członków PZERiI oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką, w tym wolontariuszy.
Przekaz spektaklu - poruszającego problem alkoholowy, miał trafić zarówno do małego jak i dużego odbiorcy, mamy nadzieję, że ten zamysł został chociaż po części osiągnięty.

Korzystając z okazji, dziękujemy Panu Andrzejowi Grabowskiemu - Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie  oraz Pani Barbarze Niewidział  Dyrektor M-GOK za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej, w tym personelowi M-GOK zwłaszcza Arturowi Działdowskiemu i Wiktorowi Kamińskiemu za wyrozumiałość i pomoc przy obsłudze technicznej. Dziękujemy również Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim za wypożyczenie niezbędnego do spektaklu megafonu.

a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!