Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowi i starzy sołtysi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowi i starzy sołtysi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.12.2015

soltysi_small.jpgW dniu 10 grudnia br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok. Było to wyjątkowe spotkanie. Rok 2015 to rok wyborczy we wszystkich 25 jednostkach pomocniczych (sołectwo, komitet osiedlowy). Zgodnie ze statutem w ciągu 12 miesięcy od wyborów samorządowych mieszkańcy wybierają swoje władze na wsiach. Ostatnie zebranie wyborcze miało miejsce w XI br. w Marianach. Na 25 jednostek w 6 wsiach wybrano nowego sołtysa. Pozostali kontynuują swoja odpowiedzialną misję. Tradycją w gminie Kowalewo Pomorskie jest zorganizowanie narady wiosną, jednak z racji wymiany sołtysów i zbliżających się świąt narada odbyła się jeszcze w starym roku.  

Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz zaproszeni goście m.in. kierownik MGOPS Zyta Szymańska, dyrektor MGOK oraz prezes spółki ZGKiM Barbara Stosio, prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki, przedstawiciel policji Grzegorz Motycki oraz dyrektorzy szkół.  

Spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. Wręczono podziękowania i pamiątki byłym już sołtysom: p. Zofii Turowskiej (Nowy Dwór), p. Małgorzacie Eliasz (Chełmoniec), p. Jerzemu Orłowskiemu (Pruska Łąka), p. Lubomirowi Zglińskiemu (Sierakowo) i p. Piotrowi Strzeleckiemu (Borówno). Z powodów osobistych nieobecny na spotkaniu był p. Henryk Dębski (Bielsk). Otrzymał upominek kilka godzin później. Podkreślano zasługi odchodzących sołtysów oraz życzono nowym sołtysom wielu sukcesów w działalności na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Jest on "burmistrzem sołectwa". Musi znać wszystkie problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach wiedzę. Zachęcał do poczynienia wszelkich kroków, aby zwiększyć frekwencję

W części roboczej poruszono szereg istotnych tematów, z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, odpady, utylizacja azbestu, bezdomne psy itp.

Prezes spółki ZGKiM zachęcała do skorzystania z szerokiej oferty swojego zakładu, a kierownik opieki społecznej i dyrektor domu kultury dziękowali za współpracę.

Przewodniczący rady Jerzy Orłowski oraz radny Michał Klafczyński zapewniali o współpracy radnych z sołtysami.       

soltysowe_narady.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!