Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ochotnicy podsumowują i planują

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ochotnicy podsumowują i planują Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.12.2015
1.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  W dniu 18 grudnia br. na posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano mijający rok oraz omówiono 2016. Chwilą ciszy uczczono śmierć byłego radnego śp. Krzysztofa Skorskiego.

W posiedzeniu oprócz 19 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka i kierownik referatu Edyta Jasińska oraz  komendanta PSP Robert Wiśniewski. Zaproszono również radnych cywilnych: Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego i Przewodniczącego Komisji Oświaty Jerzego Koralewskiego oraz radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego, Jarosława Lewandowskiego i Marcina Dunajskiego.

Podsumowując mijający rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego szczególne podziękowania skierował do jednostki OSP Lipienica, która świętowała swoje 80-lecie. Uroczystość była wzorowo przygotowana i przeprowadzona. Podziękował również druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych, zabezpieczaniu imprez (Agrofarma, Dożynki Wojewódzkie, Tour de Kowalewo, jubileuszach sołeckich). Podsumował przeprowadzone kontrole sprzętu. .  

Przed nami kolejny rok. Zapowiada się  pracowicie, gdyż we wszystkich jednostkach odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze, zaś w czerwcu czeka nas Zjazd Strażacki. Wybory to najważniejsze wydarzenie w ciągu każdych czterech lat. Wybierane będą osoby, które podejmą się trudu utrzymania jednostki w pogotowiu. Jest to praca społeczna. W czerwcu również OSP Srebrniki świętować będzie jubileusz 60-lecia. W związku ze zjazdem nie odbędą się zawody sportowo- pożarnicze, jednak we wrześniu zorganizujemy II zawody strzeleckie strażaków - poinformował druh prezes Grabowski.  

Komendant Wiśniewski zwrócił uwagę na obowiązkowe uprawnienia pozwalające na udział w akcji pożarniczej. Komendant podziękował za współpracę i wspieranie zawodowców.

1.jpg
 2.jpg
 4.jpg
 3.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!