Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ochotnicy podsumowują i planują

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ochotnicy podsumowują i planują Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.12.2015
1.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  W dniu 18 grudnia br. na posiedzeniu Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowano mijający rok oraz omówiono 2016. Chwilą ciszy uczczono śmierć byłego radnego śp. Krzysztofa Skorskiego.

W posiedzeniu oprócz 19 członków zarządu zwyczajowo uczestniczyli w nim również nienależący do zarządu prezesi i naczelnicy oraz przedstawiciele samorządu odpowiedzialni za służby mundurowe: pełnomocnik Ilona Rybicka i kierownik referatu Edyta Jasińska oraz  komendanta PSP Robert Wiśniewski. Zaproszono również radnych cywilnych: Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego i Przewodniczącego Komisji Oświaty Jerzego Koralewskiego oraz radnych mundurowych: Wiesława Kraśniewskiego, Jarosława Lewandowskiego i Marcina Dunajskiego.

Podsumowując mijający rok prezes Zarządu oddz. Miejsko- Gminnego OSP RP druh Andrzej Grabowski i jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego szczególne podziękowania skierował do jednostki OSP Lipienica, która świętowała swoje 80-lecie. Uroczystość była wzorowo przygotowana i przeprowadzona. Podziękował również druhom za udział w zawodach sportowo- pożarniczych, w akcjach pożarniczych, zabezpieczaniu imprez (Agrofarma, Dożynki Wojewódzkie, Tour de Kowalewo, jubileuszach sołeckich). Podsumował przeprowadzone kontrole sprzętu. .  

Przed nami kolejny rok. Zapowiada się  pracowicie, gdyż we wszystkich jednostkach odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze, zaś w czerwcu czeka nas Zjazd Strażacki. Wybory to najważniejsze wydarzenie w ciągu każdych czterech lat. Wybierane będą osoby, które podejmą się trudu utrzymania jednostki w pogotowiu. Jest to praca społeczna. W czerwcu również OSP Srebrniki świętować będzie jubileusz 60-lecia. W związku ze zjazdem nie odbędą się zawody sportowo- pożarnicze, jednak we wrześniu zorganizujemy II zawody strzeleckie strażaków - poinformował druh prezes Grabowski.  

Komendant Wiśniewski zwrócił uwagę na obowiązkowe uprawnienia pozwalające na udział w akcji pożarniczej. Komendant podziękował za współpracę i wspieranie zawodowców.

1.jpg
 2.jpg
 4.jpg
 3.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!