Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców w nowym miejscu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców w nowym miejscu Drukuj
Wpisał: Monika Sitniewska   
04.01.2016
porady_prawne_000_04_01_16.jpgOd 2016 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, w całym kraju funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. System ma zagwarantować darmowy dostęp do profesjonalnej usługi prawnej na poziomie lokalnym poprzez zniesienie bariery finansowej.

W 2017 roku pomoc prawna będzie udzielana w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim w następujących dniach:

poniedziałek - godz. 8.00 -12.00

wtorek - godz. 8.00 -12.00

środa - godz. 15:00 - 19:00

czwartek - godz. 8:00-12:00

piątek - godz. 15:00-19.00

Sekretarz Gminy Ewa Bąk oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Niewidział w dniu 2 stycznia br. przywitały radcę prawnego Pana Przemysława Kempczyńskiego, przedstawiciela organizacji samorządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach, prowadzącej w Kowalewie Pomorskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, iż z darmowej pomocy prawnej na etapie przed sądowym mogą skorzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci i weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Od stycznia 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również skorzystać kobiety w ciąży.

(aktualizacja: 03.01.2017r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!