Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow III posiedzenie Konwentu Burmistrzów.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

III posiedzenie Konwentu Burmistrzów. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.01.2016

iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_000.jpgW dniu 14 stycznia br. na III posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy omówiono wiele istotnych kwestii i podjęto kilka stanowisk.

Tematem przewodnim posiedzenia było spotkanie z nowo wybranym wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem i omówienie problemów jakie doskwierają samorządowcom na linii samorząd- województwo-rząd. Chodziło przede wszystkim o pieniądze, a właściwie o ich brak. Poruszono temat niedoszacowania finansowego zadań rządowych zlecanych gminom, szacowania klęsk suszowych, kryteriów konkursów rządowych na modernizację dróg gminnych, a przede wszystkim sytuacji w oświacie.

Zapewniam, że będę łącznikiem między rządem a samorządem. Uzdrowić trzeba chociażby kwestię szacowania strat w rolnictwie, w czym urząd wojewódzki ma do wykonania swoją rolę. Kolejna sprawa to pomoc uchodźcom z terenów wschodniej Ukrainy, o co gorąco do państwa apeluję. Organizowane są konsultacje dotyczące rządowego programu "RODZINA 500+". Chcę również zorganizować debatę na temat zmian w systemie oświaty, z udziałem samorządowców i przedstawiciela ministerstwa. Zapraszam państwa do współpracy - mówił do samorządowców wojewoda Mikołaj Bogdanowicz - W 2009 resort edukacji zaprzestał organizowania narad z wojewodami. Nie wyobrażam sobie, by tak było nadal. Zapraszam częściej i jeśli tylko czas pozwoli będę chciał być na każdym konwencie wójtów i burmistrzów,

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Rutkowska tłumaczyła co było przyczyną obniżenia dotacji na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędów Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. Dla przykładu dla gminy Kowalewo Pom. pokrycie środków z budżetu państwa to jedynie 50% nakładów. Systematycznie z roku na rok dotacja maleje. Różnica jest pokrywana ze środków własnych gminy. Niestety w obecnej chwili nie ma szansy na jej wzrost.

Sen z powiek samorządowcom spędza również sytuacja w finansowaniu oświaty. Deficyt w subwencji oświatowej u wielu samorządów zaczyna przekraczać nawet 50% potrzebnej kwoty. Samorządy są zobowiązane do pokryci go z własnych środków, bo przecież w szkole musi być ciepło i czysto, a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni muszą mieć zapłacone za wykonaną pracę. Deficyt zawyżają urlopy na poratowanie zdrowia.

Samorządowcy w rozmowie z wojewodą oraz panią kurator stanowczo wnioskowali o zwrócenie się do ministerstwa o zmianę zapisów dotyczących finansowania zwolnień lekarskich nauczycieli. Roczne urlopy powinny być płacone ze środków ZUS, a nie ze środków gminnych. Samorządy ponoszą podwójne wydatki. Najpierw wypłacając chorobowe nauczycielom, a później płacąc innym nauczycielom zatrudnionym na zastępstwo za chorujących.

Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli gości: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicewojewoda Józef Ramlau, dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, przewodniczący Konwentu Wójtów Jacek Brygman (wójt gm. Cekcyn), w imieniu Konwentu Starostów Krzysztof Maćkiewicz (starosta wąbrzeski), p.o. Kuratora Oświaty Jolanta Metkowska, przewodnicząca Forum Skarbników Małgorzata Ostrowska, dyrektor urzędu statystycznego Wioletta Zwara oraz dyrektorzy wydziałów urzędu wojewódzkiego. Pan Marcin Drogorób (z-ca dyr. Dep. Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego) omówił program „Obywatele dla Aktywności" mający na celu zmobilizowanie mieszkańców do korzystania z bogatej bazy sportowej naszego województwa. Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Przemysław Byś zachęcał do udziału w organizowanych przez Fundację forach dyskusyjnych i platformach wymiany doświadczeń.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_012.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_011.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_010.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_009.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_008.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_007.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_006.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_005.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_004.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_003.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_002.jpg
iii_pos_konw_burmistrzow_15_01_16_001.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!