Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 71 rocznica wyzwolenia Kowalewa spod okupacji hitlerowskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

71 rocznica wyzwolenia Kowalewa spod okupacji hitlerowskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.01.2016
17.jpgZ okazji 71 rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej (23.01.1945r.) oraz 96 rocznicy powrotu Kowalewa na mapy Polski (19.01.1920r.)   kowalewiacy oddali hołd przodkom pomordowanym w zawieruchach wojennych.

W parku 730-lecia Miasta pod Pomnikiem Ku Czci Poległych złożono kwiaty i pochylono sztandary. Zwyczajowo była tylko symboliczna wiązanka kwiatów przekazana w imieniu społeczeństwa przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Tomasza Matusewicza i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Jerzego Koralewskiego. Pozostali uczestnicy przekazali datki finansowe na wsparcie renowacji pomnika. Splendoru obchodom nadał udział sztandarów: gminnego i szkolnych: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Przy pomniku licznie zebrała się także młodzież i zuchy z zastępu Pogromcy Gargamela działającego przy SP Kowalewo Pom. O pierwszych, trudnych dniach wyzwolenia obrazowo mówił Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Kowalewa Joachim Kupski.

Pomnik Ku Czci Poległych zlokalizowany w Parku 730-lecia Miasta posiada 5 tablic z  nazwiskami mieszkańców, którzy oddali życie bezpośrednio broniąc miasta lub zostali pomordowani w Łopatkach i w obozach koncentracyjnych. Była to już 51 zbiórka publiczna na ten cel. Komitet ds. Renowacji Pomnika działa już 15 lat. W tym czasie zebrał środki na odrestaurowanie pomnika i jego otoczenia: ławeczki, stoliki, fontannę oraz dziedziniec. Zainstalowano nowoczesne podświetlenie obiektu i znicz zasilany gazem. Nasadzono nowe krzewy i drzewa.  Kowalewiacy popierają taką formę obchodzenia świąt państwowych i lokalnych rocznic. Rocznie są 4 takie zbiórki. Dziękujemy darczyńcom.

 pomnik_22_01_2016.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!