Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strategia ZIT na ukończeniu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strategia ZIT na ukończeniu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.01.2016
small.jpgW dniu 26 stycznia br. na kolejnym posiedzeniu roboczym 25 członków ZIT Wojewódzkiego zapoznało się z etapami prac nad strategia i jej załącznikami (analizy, prognozy). Strategia to najważniejszy dokument wyznaczający kierunek rozwoju grupy samorządów tworzących rdzeń województwa.

Określa zakres Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na które samorządy te będą mogły ubiegać się o środki unijne w ramach budżetu 2014-2020. O 15 lutego dokument musi być przyjęty przez Komitet Sterujący (25 samorządów) i przekazany do akceptacji instytucji zarządzającej (urząd marszałkowski) jak i do Ministerstwa Rozwoju.

Wśród 25 samorządów znajduje się również Kowalewo Pomorskie. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poprosił o przyspieszenie prac nad przygotowywaniem konkursów. Nasza gmina w ramach ZIT złożyła fiszki projektowe z konkretnymi inwestycjami, które ujęto już w budżecie na 2016r.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!