Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strategia ZIT na ukończeniu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strategia ZIT na ukończeniu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.01.2016
small.jpgW dniu 26 stycznia br. na kolejnym posiedzeniu roboczym 25 członków ZIT Wojewódzkiego zapoznało się z etapami prac nad strategia i jej załącznikami (analizy, prognozy). Strategia to najważniejszy dokument wyznaczający kierunek rozwoju grupy samorządów tworzących rdzeń województwa.

Określa zakres Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na które samorządy te będą mogły ubiegać się o środki unijne w ramach budżetu 2014-2020. O 15 lutego dokument musi być przyjęty przez Komitet Sterujący (25 samorządów) i przekazany do akceptacji instytucji zarządzającej (urząd marszałkowski) jak i do Ministerstwa Rozwoju.

Wśród 25 samorządów znajduje się również Kowalewo Pomorskie. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poprosił o przyspieszenie prac nad przygotowywaniem konkursów. Nasza gmina w ramach ZIT złożyła fiszki projektowe z konkretnymi inwestycjami, które ujęto już w budżecie na 2016r.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!