Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dzień Ochrony Danych Osobowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dzień Ochrony Danych Osobowych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.01.2016

Już po raz dziesiąty w Polsce w dniu 28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.

 

Gromadzeniem i przetwarzaniem wielkich zasobów danych stwarza zagrożenie prywatności dla osób fizycznych. Często dane pozyskiwane są bez naszej wiedzy i zgody. Na ich bazie powstają produkty marketingowe. Bazy z danymi ( adresy, kontakty telefoniczne i e-mailowe) to bardzo cenny towar na rynku, szczególnie dla firm reklamowych, bankowych, czy ubezpieczeniowych.

Przeciętny Kowalski może być łatwą ofiarą kradzieży swoich danych osobowych. O takich przypadkach czytamy codziennie. Skradziona tożsamość posłużyć może do wzięcia kredytu na samochód czy mieszkanie, do wynajęcia a nie zapłacenia hotelu albo samochodu. Poznanie hasła dostępu do konta e-mailowego może zakończyć się dla pokrzywdzonego nawet postępowaniem ze strony wymiaru sprawiedliwości. Z ukradzionego adresu internetowego wysyłane są groźby, szantaże, czy alarmy bombowe.  

Jak wskazują badania przeprowadzone w 2013 roku przez firmę Fellowes, 33% z Polaków spotkało się kiedykolwiek z utratą danych osobowych, z czego w 19% przypadków dotyczyło to ich samych.

Jednocześnie ponad ¾ z badanych nigdy nie interesowało się tym, co dzieje się z kserokopią dowodu osobistego po podpisaniu umowy. A przecież dowody osobiste pokazujemy w wypożyczalniach sprzętu, na poczcie, czy w recepcji hotelowej.

 

PAMIĘTAJ

- Nie należy udostępniać osobom postronnym dowodów osobistych, dokumentów (umowy, polisy), które zawierają dane osobowe. Ewentualne ich spisywanie czy kserowanie powinno odbywać się zawsze przy właścicielu dokumentu.  

- stare dokumenty (polisy ubezpieczeniowe, rachunki) niszcz dokładnie,

- Każda utrata danych poprzez kradzież dokumentów tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty) powinna być natychmiast zgłaszana, a dokument (szczególnie karty kredytowe) zastrzegany.

- stosuj unikalne i skomplikowane hasła do swoich serwisów internetowych. Zmieniaj je.

-  korzystaj z Internetu tylko pochodzącego z zaufanego źródła.

 

Uważaj, co i gdzie zamieszczasz na profilach społecznościowych.

Dane osobowe to nie tylko tekst, lecz również zdjęcia.

 

Karolina Kowalska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Urząd Miejski Kowalewo Pom.   

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!